Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18491
Title: Організація виробництва : тестові завдання для студентів спеціальності 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Селезньова Г. О.
Запащук Л. В.
Keywords: організація
підприємство
виробництво
виробничий процес
трудовий процес
виробнича структура
виробничі системи
типи виробництва
методи виробництва
тривалість виробничого циклу
якість продукції
робоче місце
норми праці
Issue Date: 2017
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Організація виробництва. Тестові завдання для студентів спеціальності 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. Г.О. Селезньова, Л.В. Запащук; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (266 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - 103 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Запропоновано тести закритого та відкритого типів, які згруповані за темами навчальної дисципліни й можуть використовуватися для аудиторного та самостійного навчання. Рекомендовано для студентів спеціальності 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18491
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017 - Селезньова, Запащук.pdf694,44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.