Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18500
Title: Ефективність організації трансферу технологій у підприємницькій діяльності
Authors: Гонтарева І. В.
Keywords: підприємницька діяльність
інновації
трансфер технологій
ефективність
організаційні чинники
Issue Date: 2016
Citation: Гонтарева І. В. Ефективність організації трансферу технологій у підприємницькій діяльності / І. В. Гонтарева // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна.- 2016. - Вип. 50. – С. 5-8.
Abstract: Сучасний підхід до взаємозв'язку між ефективністю підприємницької діяльності та інноваціями в сфері технологій, продуктів, ринкових відносин і організаційних форм є об'єктивною необхідною потребою з наукової та практичної точки зору. Використовуючи положення системного і проектного підходів по відношенню до процесу трансферу технологій проведена часткова декомпозиція процесу трансформації технологій за рахунок виділення таких субпроцесів, як: формалізація знань, умінь і навичок, необхідних для передачі технології від її розробників до користувачів; виробниче навчання новим компетентностям персоналу організації-одержувача технології; адаптація, організаційне вбудовування інновацій в інфраструктуру додаткових, супровідних і допоміжних процесів. Здійснено якісний аналіз чинників ефективності інновацій та їх вплив на загальну ефективність підприємницької діяльності.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18500
Appears in Collections:Статті (ЕПОБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.