Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18884
Назва: Управління структурою капіталу підприємств машинобудівної галузі України
Інші назви: Управление структурой капитала предприятий машиностроительной отрасли Украины
Management of the capital structure of the enterprises of the machine-building industry of Ukraine
Автори: Чариєв С. Б.
Чариев С. Б.
Chariev S. B.
Теми: капітал
управління капіталом
структура капіталу підприємства
ефективність управління структурою капіталу
організаційно-економічний механізм управління капіталом
капитал
управление капиталом
структура капитала предприятия
эффективность управления структурой капитала
организационно-экономический механизм управления капиталом
capital
capital management
capital structure of an enterprise
efficiency of management of capital structure
organizational and economic mechanism of capital management
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Чариєв С. Б. Управління структурою капіталу підприємств машинобудівної галузі України: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / С. Б. Чариєв. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018.
Короткий огляд (реферат): Узагальнено теоретичні основи сутності та змісту поняття «капітал», «управління» та «управління капіталом підприємства»; досліджено основні принципи та підходи до управління структурою капіталу підприємства; розкрито організаційно-економічний механізм управління капіталом підприємства. Проведено аналіз сучасного фінансово-економічного стану машинобудівної галузі України; розраховані основні показники ефективності управління структурою капіталу на підприємствах машинобудівної галузі; здійснено групування підприємств машинобудівної галузі України за критерієм ефективності управління капіталом. Розроблено рекомендації щодо управління капіталом підприємства за допомогою використання підходів до управління формуванням капіталу, знаходження оптимальних величин власного та позикового капіталу й побудови стратегічної карти управління капіталом підприємства.
Обобщенные теоретические основы сущности и содержания понятия «капитал», «управление» и «управление капиталом предприятия»; исследованы основные принципы и подходы к управлению структурой капитала предприятия; раскрыто организационно-экономический механизм управления капиталом предприятия. Осуществлен анализ современного финансово-экономического состояния машиностроительной отрасли Украины; рассчитаны основные показатели эффективность управления структурой капитала на предприятиях машиностроительной отрасли; проведена группировке предприятий машиностроительной отрасли Украины по критерию эффективности управления капиталом. Разработаны рекомендации по управлению капиталом предприятия посредством использования подходов к управлению формированием капитала, нахождение оптимальных величин собственного и заемного капитала и построения стратегической карты управления капиталом предприятия.
Generalized theoretical foundations of the essence and content of the concept of «capital», «management» and «capital management of the enterprise»; the basic principles and approaches to the management of the capital structure of the enterprise are investigated; organizational and economic mechanism of enterprise capital management is disclosed. An analysis of the current financial and economic state of the machine-building industry of Ukraine was conducted; the main indicators of the efficiency of capital structure management at the enterprises of the machine-building industry are calculated; grouping of enterprises of the machine-building industry of Ukraine on the criterion of the efficiency of capital management. Recommendations on the management of capital of an enterprise are developed by means of using approaches to capital formation management, finding optimal amounts of own and borrowed capital and building a strategic capital management map of an enterprise.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18884
Розташовується у зібраннях:Дипломні магістерські роботи - 2018 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Чариєв Ф.Ф..pdf148,68 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.