Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18937
Назва: Управление инновационной деятельностью для повышения конкурентоспособности предприятия
Інші назви: Управління інноваційною діяльністю для підвищення конкурентоспроможності підприємства
Management of innovative activity for increase of competitiveness of the enterprise
Автори: Шагдарсурен Н.
Shagdarsuren N.
Теми: инновации
инновационная деятельность
конкурентоспособность
стратегия
бостонская матрица
інновації
інноваційна діяльність
конкурентоспроможність
стратегія
бостонская матриця
innovation
competitiveness
strategy
Boston matrix
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Шагдарсурен Н. Управление инновационной деятельностью для повышения конкурентоспособности предприятия: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 073 «Менеджмент» / Н. Шагдарсурен. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018.
Короткий огляд (реферат): Цель работы – теоретическое обоснование основ инновационной деятельности предприятия и разработка направлений повышения его конкурентоспособности за счёт инноваций. Объект исследования – процесс повышения конкурентоспособности предприятия за счёт инновационной деятельности. Предмет роботи – инновационные факторы, влияющие на уровень конкурентоспособности предприятия. В процессе выполнения дипломной работы проведен анализ инновационной деятельности предприятия реального сектора экономики. Значительное внимание уделено анализу тенденций развития реального сектора экономики Украины и их инновационной деятельности, определены факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия, проведен финансовый анализ деятельности ООО «Дитем-фармгруп», рассмотрены основные конкуренты предприятия. Предложены рекомендации по повышению конкурентоспособности предприятия за счёт стратегии продвижения продуктовых инноваций с использованием бостонской матрицы.
Мета роботи - теоретичне обґрунтування основ інноваційної діяльності підприємства та розробка напрямків підвищення його конкурентоспроможності за рахунок інновацій. Об'єкт дослідження - процес підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок інноваційної діяльності. Предмет роботи – інноваційні фактори, що здійснюють вплив на рівень конкурентоспроможності підприємства. У процесі виконання дипломної роботи проведено аналіз інноваційної діяльності підприємства реального сектора економіки. Значну увагу приділено аналізу тенденцій розвитку реального сектора економіки України та їх інноваційної діяльності, визначено фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства, проведено фінансовий аналіз діяльності ТОВ «Дитем-фармгруп», розглянуто основні конкуренти підприємства. Запропоновано рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок стратегії просування продуктових інновацій з використанням бостонської матриці.
The purpose of the work is theoretical substantiation of the bases of innovative activity of the enterprise and development of directions for increasing its competitiveness through innovations. The object of research is the process of increasing the competitiveness of enterprises through innovation. Subject of work is - Innovative factors affecting the level of competitiveness of the enterprise. In the process of the graduation work, an analysis of the innovative activity of the enterprise of the real sector of the economy was carried out. Considerable attention is paid to the analysis of trends in the development of the real sector of the economy of Ukraine and their innovation activities, factors influencing the competitiveness of the enterprise are determined, a financial analysis of the activity of Ditem-Pharmgroup is carried out, and the main competitors of the enterprise are considered. Recommendations are proposed to increase the competitiveness of the enterprise through the strategy of promoting product innovations using the Boston matrix.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18937
Розташовується у зібраннях:Дипломні магістерські роботи - 2018 р. (МЛЕ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Шагдарсурен.pdf223,74 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.