Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18938
Назва: Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
Інші назви: Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия
Management of foreign economic activity of the enterprise
Автори: Шацький М. А.
Шацкий Н. А.
Shatsky M. A.
Теми: зовнішньоекономічна діяльність підприємства
управління ЗЕД
зовнішньоекономічні операції
толінг
внешнеэкономическая деятельность предприятия
управление ВЭД
внешнеэкономические операции
толлинг
foreign economic activity of enterpris
management of foreign economic activity
foreign economic operations,
foreign economic operations
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Шацький М. А. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 073 «Менеджмент» / М. А. Шацький. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018.
Короткий огляд (реферат): Метою роботи виступає розробка організаційно-методичних підходів до організації зовнішньо економічних відносин на підприємстві. Об’єктом дослідження є система управління зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві Предметом дослідження є підходи, механізми та методи рішення задач підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. В процесі виконання дипломної роботи було проведено аналіз діяльності основних тенденцій господарської діяльності та виконані розрахунки основних техніко-економічних показників. підприємства ТОВ «Тубний завод». Аналіз зовнішньоекономічної діяльності свідчить що ТОВ «Тубний Завод» визнаний лідер у своїй галузі вже на протязі багатьох років існування. За цей час воно змогло розширити своє виробництво та закріпити свої конкурентні позиції на ринку. . З метою усунення недоліків в роботі підприємства запропоновано ряд заходів, спрямованих на активізацію політики збуту, розширення ринків збуту і збільшення обсягів продаж.
Целью работы выступает разработка организационно-методических подходов к организации внешнеэкономических отношений на предприятии. Объектом исследования является система управления внешнеэкономической деятельности на предприятии Предметом исследования являются подходы, механизмы и методы решения задач повышения эффективности управления внешнеэкономической деятельностью предприятия. В процессе выполнения дипломной работы был проведен анализ деятельности основных тенденций хозяйственной деятельности и выполнены расчеты основных технико-экономических показателей. предприятия ООО «Тубный завод». Анализ внешнеэкономической деятельности свидетельствует, что ООО «Тубный Завод» признанный лидер в своей области уже на протяжении многих лет существования. За это время он смог расширить свое производство и закрепить свои конкурентные позиции на рынке. С целью устранения недостатков в работе предприятия предложен ряд мер, направленных на активизацию политики сбыта, расширения рынков сбыта и увеличения объемов продаж.
The purpose of the work is the development of organizational and methodological approaches to the organization of external economic relations at the enterprise. The object of the research is the system of management of foreign economic activity at the enterprise. The subject of the research is the approaches, mechanisms and methods of solving tasks of increasing the efficiency of management of foreign economic activity of the enterprise. During the implementation of the thesis, the analysis of the main tendencies of economic activity was carried out and the calculations of the main technical and economic indicators were performed. the company of "Tobny Zavod" Ltd. The analysis of foreign economic activity shows that LLC "Tub Plant" is recognized as a leader in its field for many years of existence. During this time, it was able to expand its production and consolidate its competitive position in the market. For a more objective assessment of the export potential of the company, an analysis of strengths and weaknesses of the enterprise was conducted. In order to eliminate these shortcomings in the work, a number of measures have been proposed to increase sales policy, expand sales markets and increase sales volumes.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18938
Розташовується у зібраннях:Дипломні магістерські роботи - 2018 р. (МЛЕ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Шацький М.А..pdf137,07 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.