Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18977
Назва: Робоча програма навчальної дисципліни "Формування проектної команди" для студентів спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" всіх форм навчання
Інші назви: Рабочая программа учебной дисциплины "Формирование проектной команды" для студентов специальности 8.18010013 "Управление проектами" всех форм обучения
Syllabus of the academic discipline "Forming a Project Team" for students of speciality 8.18010013 "Project Management" of all forms of study
Автори: Гавкалова Н. Л.
Власенко Т. А.
Гавкалова Н. Л.
Власенко Т. А.
Gavkalova N.
Vlasenko T.
Теми: команда проекту
керівник проекту
соціальна група
життєвий цикл команди проекту
організаційна культура
методи підготовки
перепідготовки та підвищення кваліфікації
супротив змінам
команда проекта
руководитель проекта
социальная группа
жизненный цикл команды проекта
организационная культура
методы подготовки
переподготовки и повышения квалификации
сопротивление изменениям
project team
project manager
social group
project team life cycle
organizational culture
methods of training
retraining and advanced training
resistance to change
Дата публікації: 2016
Видавництво: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Бібліографічний опис: Робоча програма навчальної дисципліни "Формування проектної команди" для студентів спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" всіх форм навчання [Електронний ресурс] / укл. Н.Л. Гавкалова, Т.А. Власенко; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (533 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 40 с. - Загол. з титул. екрану.
Короткий огляд (реферат): Наведено тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, плани лекцій і семінарських (практичних) занять, матеріал для закріплення знань (завдання для самостійної роботи, контрольні запитання), систему поточного і підсумкового контролю знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 8.18010013 "Управління проектами" всіх форм навчання.
Приведен тематический план учебной дисциплины и ее содержание по модулям и темам, планы лекций и семинарских (практических) занятий, материал для закрепления знаний (задания для самостоятельной работы, контрольные вопросы), система текущего и итогового контроля знаний студентов. Рекомендовано для студентов специальности 8.18010013 "Управление проектами" всех форм обучения.
The thematic plan of the academic discipline and its content according to the modules and themes, plans of lectures and seminars (practical training), material for consolidation of knowledge (tasks for self-study, test questions), the system of current and final control of students' knowledge are given. For students of speciality 8.18010013 "Project Management" of all forms of study.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18977
Розташовується у зібраннях:Методичні матеріали 2016 рік (РЕ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2016 - Гавкалова Н.Л., Власенко Т.А..pdf572,93 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.