Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18979
Назва: Робоча програма навчальної дисципліни "Математичні методи і моделі менеджменту персоналу" для студентів спеціальності 8.03050201 "Економічна кібернетика" денної форми навчання
Інші назви: Рабочая программа учебной дисциплины "Математические методы и модели управления персоналом" для студентов специальности 8.03050201 "Экономическая кибернетика" дневной формы обучения
Syllabus of the academic discipline "Mathematical Methods and Models of Personnel Management" for full-time students of speciality 8.03050201 "Economic Cybernetics"
Автори: Івахненко О. В.
Ивахненко О. В.
Ivakhnenko O.
Теми: менеджмент персоналу
персонал
моделі
опитування
методи оцінки персоналу
кількісне й якісне планування персоналу
методи обґрунтування рішень з управління персоналом
менеджмент персонала
персонал
модели
опросы
методы оценки персонала
количественное и качественное планирование персонала
методы обоснования решений по управлению персоналом
personnel management
personnel
models
surveys
methods of evaluation of personnel
quantitative and qualitative personnel planning
methods for supporting decisions on personnel management
Дата публікації: 2016
Видавництво: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Бібліографічний опис: Робоча програма навчальної дисципліни "Математичні методи і моделі менеджменту персоналу" для студентів спеціальності 8.03050201 "Економічна кібернетика" денної форми навчання [Електронний ресурс] / укл. О.В. Івахненко; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (645 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 41 с. - Загол. з титул. екрану.
Короткий огляд (реферат): Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних, лабораторних та семінарських занять, матеріали для закріплення знань (завдання для самостійної роботи, контрольні запитання), методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів напряму підготовки 8.03050201 "Економічна кібернетика" денної форми навчання.
Представлен тематический план учебной дисциплины и ее содержание по модулям и темам. Приведены планы лекций, практических, лабораторных и семинарских занятий, материалы для закрепления знаний (задания для самостоятельной работы, контрольные вопросы), методические рекомендации по оценке знаний студентов, профессиональные компетентности, которыми должен владеть студент после изучения дисциплины. Рекомендовано для студентов направления подготовки 8.03050201 "Экономическая кибернетика" дневной формы обучения.
The thematic plan of the academic discipline and its contents are given according to the modules and themes. Plans of lectures, practicals, laboratory sessions and seminars, materials for knowledge consolidation (tasks for independent work, test questions), guidelines for the assessment of students' knowledge, professional competences which a student should have after studying the discipline are presented. For full-time students of speciality 8.03050201 "Economic Cybernetics".
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18979
Розташовується у зібраннях:Методичні матеріали (ЕК)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2016 - Івахненко О..pdf549,2 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.