Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18996
Title: Формування фінансового потенціалу публічно-приватного партнерства в контексті фінансової політики держави
Authors: Остапенко В. М.
Keywords: фінансова політика держави
публічно-приватне партнерство
фінансовий потенціал публічно-приватного партнерства
державне фінансування
конвергентно-дивергентні тенденції
тип фінансової політики
тривимірне позиціонування
напрями коригування
Issue Date: 2015
Citation: Остапенко В. М. Формування фінансового потенціалу публічно-приватного партнерства в контексті фінансової політики держави: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / В. М. Остапенко. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 23 с.
Abstract: Дисертацію присвячено розвитку теоретичних положень та методичного забезпечення формування фінансового потенціалу публічно-приватного партнерства в контексті реалізації фінансової політики держави. У роботі розкрито зміст і структуру фінансової політики держави та обґрунтовано доцільність використання публічно-приватного партнерства. Уточнено визначення поняття «публічно-приватне партнерство» та узагальнено класифікацію ППП з урахуванням його особливостей. Обґрунтовано необхідність визначення фінансового потенціалу публічно-приватного партнерства, розглянуто його сутність та структуру. Розроблено послідовність формування фінансового потенціалу публічно-приватного партнерства. Запропоновано методичний підхід до оцінювання фінансового потенціалу публічно-приватного партнерства за секторами. Проаналізовано взаємозв’язок між секторами фінансового потенціалу ППП та їх взаємодію із фінансовою політикою держави. Відібрано цільові показники коригування фінансової політики з метою підвищення фінансового потенціалу ППП. Визначено структуру розподілу державного фінансування при реалізації ППП з урахуванням його фінансового потенціалу. Проаналізовано конвергентно-дивергентні тенденції регіонів України за фінансовим потенціалом ППП та визначено перспективи його підвищення. Проведено вибір типу фінансової політики з урахуванням тривимірного позиціонування за станом фінансового потенціалу секторів ППП, надано рекомендації щодо напрямів їх коригування.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/18996
Appears in Collections:Автореферати (МСіФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат 11.05.2015.pdf410,54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.