Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19073
Назва: Нормативність і надмірність у сучасній українській мові
Інші назви: Нормативность и избыточность в современном украинском языке
Normativity and redundancy in the modern Ukrainian language
Автори: Сухенко В. Г.
Sukhenko V.
Теми: нормативність
надмірність
тавтологія
плеоназм
експресивність
багатослів’я
мовна компетентність
нормативность
избыточность
тавтология
экспрессивность
многословие
языковая компетентность
normativity
redundancy
tautology
pleonasm
expression
verbosity
linguistic competence
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Сухенко В. Г. Нормативність і надмірність у сучасній українській мові / В. Г. Сухенко // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, серія «Філологія». – 2017. – Вип. 77. – С.160–163.
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано поняття надмірності в українській мові. Когнітивний підхід дав змогу виявити позитивну конотацію досліджуваного явища, розглянути його як джерело виразності, образності, розвитку експресивності та емотивності мовних засобів. Звернено увагу на такі вияви надмірності, як тавтологія й плеоназм, наголошено на їхній відмінності. Розкрито причини й функціональні особливості надмірності, розглянуто випадки її вживання в усному та писемному мовленні, узагальнено результати спостережень. В статье проанализировано понятие избыточности в украинском языке. Когнитивный подход позволил выявить положительную коннотацию исследуемого явления, рассмотреть его как источник выразительности, образности, развития экспрессивности и эмотивности языковых средств. Обращено внимание на такие проявления избыточности, как тавтология и плеоназм, отмечено их различие. Раскрыты причины и функциональные особенности избыточности, рассмотрены случаи ее употребления в устной и письменной речи, обобщены результаты наблюдений. In the article the concept of redundancy in the Ukrainian language is analyzed. The use of words without taking into account their meaning is the most common violation of this requirement. The inability of the speaker to express his opinion accurately appears in such a defect as speech excess. However, it can be useful, as it promotes expression and eliminates "obstacles" in perceptions of information, makes it possible to clarify it. The cognitive approach has allowed to reveal a positive connotation of the investigated phenomenon, to consider it as a source of expressiveness, imagery and the emotionality of language means. The analyzed phenomenon of redundancy in the Ukrainian language is considered as an unintentional repetition of linguistic units, as a functional tautology and as a normative redundancy. The article focuses on such manifestations of redundancy as tautology and pleonasm, emphasizing their difference. The reasons and functional features of redundancy are also disclosed, cases of its use in oral and written speech are considered, the results of observations are generalized.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/19073
Розташовується у зібраннях:Статті (УК)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Сухенко В.Г. Нормативність.PDF388,51 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.