Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19579
Title: Фінанси
Authors: Журавльова І. В.
Гаврильченко О. В.
Полтініна О. П.
Найденко О. Є.
Юшко С. В.
Сабліна Н. В.
Ковальчук В. А.
Слуцька О. В.
Кондусова Л. Ф.
Добрин С. В.
Keywords: фінанси
фінансова система
фінансова політика держави
податки
податкова система
бюджет
бюджетна система
бюджетна система
державні цільові фонди
фінанси суб’єктів господарювання
фінансовий менеджмент
страхування
страховий ринок
фінансовий ринок
міжнародні фінанси
Issue Date: 2017
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Фінанси [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. В. Журавльова, О. В. Гаврильченко, О. П. Полтініна [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Журавльової; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (1,59 МБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - 330 с. : іл. - Загол. з титул. екрану. - Бібліогр.: с. 316-327.
Abstract: Подано цілісну сукупність необхідних знань, що формуються в результаті вивчення навчальної дисципліни економічного профілю. Розглянуто предмет фінансової науки, сутність і функції фінансів, фінансову систему та фінансову політику держави, податки й податкову систему, бюджети, бюджетну систему, державні цільові фонди, фінанси суб'єктів господарювання, фінансовий менеджмент, страхування, страховий та фінансовий ринок, міжнародні фінанси. Посібник складено на основі робочої програми навчальної дисципліни "Фінанси" для студентів вищих навчальних закладів денної, заочної та дистанційної форм навчання економічних спеціальностей. Рекомендовано для студентів вищих економічних навчальних закладів.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19579
Appears in Collections:Навчальні видання (Ф)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.