Skip navigation

Монографії (МЛЕ) : [10] Домівка зібрання Перегляд статистики

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 10 з 10
Дата випускуНазваАвтор(и)
2017The perspectives for Latvian-Ukrainian economic cooperationSalun M.; Zaslavska K.; Салун М. М.; Заславська К. А.; Салун М. Н.; Заславская Е. А.
2016Оцінка розвитку промислового підприємстваТімонін О. М.; Діхтяренко К. В.; Тимонин А. М.; Дегтяренко К. В.; Timonin О.; Dikhtiarenko K.
2016Операційна діяльність сучасних підприємств машинобудуванняГриньова В. М.; Явдак М. Ю.; Гринева В. Н.; Явдак М. Ю.; Grynyova V.; Yavdak M.
2014Інтелектуальний потенціал підприємства : монографіяКоюда В. О.; Воліков В. В.; Коюда В. А.; Воликов В. В.; Koiuda V.; Volikov V.
2015Оптимізація вартості складових ресурсного потенціалу підприємства : монографіяГриньова В. М.; Салун М. М.; Гринева В. Н.; Салун М. Н.; Gryniova V.; Salun M.
2014Управління життєдіяльністю підприємств промисловості : моно-графіяЯстремська О. М.; Верещагіна Г. В.; Авраменко О. В.; Іванова В. Й.; Веретенникова Г. Б.; Голофаєва І. П.; Колодізєва Т. О.; Мельникова К. В.; Омелаєнко Н. М.; Разінкова В. П.; Ріпка Д. О.; Руденко Г. Р.; Сисоєв В. В.; Тонєва К. В.; Яковенко К. В.; Мажник Л. О.; Письмак В. О.; Сігаєва Т. Є.; Тімонін К. О.; Ястремська О. О.; Бахурець О. В.; Захаров В. А.; Панасьянц Г. С.; Струпинська Н. В.; Геращенко І. М.; Зеленський М. В.; Стаматін О. В.; Ястремская Е. Н.; Верещагина А. В.; Авраменко Е. В.; Иванова В. И.; Веретенникова А. Б.; Голофаева И. П.; Колодизева Т. А.; Мельникова Е. В.; Омелаенко Н. Н.; Разинкова В. П.; Репка Д. А.; Руденко А. Р.; Сысоев В. В.; Тонева К. В.; Яковенко Е. В.; Мажник Л. А.; Письмак В. А.; Сигаева Т. Е.; Тимонин К. А.; Ястремская О. А.; Бахурець О. В.; Панасьянц А. С.; Струпинская Н. В.; Геращенко И. Н.; Зеленский М. В.; Стаматин А. В.; Iastremska O.; Vereshchaginа G.; Avramenko О.; Ivanova V.; Veretennykova G.; Holofaeva I.; Kolodizyeva T.; Melnykova K.; Omelayenko N.; Razinkova V.; Ripka D.; Rudenko G.; Sysoiev V.; Tonieva K.; Iakovenko K.; Mazhnyk L.; Pysmak V.; Sigaieva T.; Timonin K.; Iastremska O.; Bakhunets O.; Zakharov V.; Panasyants A.; Strupinskaya N.; Heraschenko I.; Zelenskyi M.; Stamatin A.
2013Бренди промислових підприємств: формування та ефективність використання : монографіяЯстремська О. М.; Тімонін О. М.; Тімонін К. О.; Ястремская Е. Н.; Тимонин А. М.; Тимонин К. А.; Iastremska O.; Timonin O.; Timonin K.
2013Мотивація креативності новаторівЯстремська О. М.; Бардадим О. І.; Ястремская Е. Н.; Бардадым О. И.; Iastremska O.; Bardadim O.
2012Управління кадровим потенціалом підприємства : монографіяГриньова В. М.; Писаревська Г. І.; Гринева В. Н.; Писаревская Г. И.; Grinyova V. N.; Pisarevskaya G. I.
2013Управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства : монографіяГриньова В. М.; Новікова М. М.; Небилиця О. А.; Гринева В. Н.; Новикова М. М.; Небылица О. А.; Grinyova V. N.; Novikova M. M.; Nebulitsa O. A.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 10 з 10