Методичні матеріали (П) 2018 рік : [11] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 11 из 11
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2018Теорія і практика вищої освіти: робоча програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня освіти, спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньої програми «Педагогіка вищої школи»Пономаренко В. С.; Борова Т. А.; Полякова Г. А.; Боровая Т. А.; Ponomarenko V. S.; Borovaya T. A.; Polyakova G. A.
2018Інноваційні маркетингові комунікації в освіті: робоча програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня освіти, спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління навчальними закладами»Рябова З. В.; Полякова Г. А.; Почуєва О. О.; Почуева О. О.; Ryabova Z. V.; Polyakova G. A.; Pochueva O. O.
2018Управління людськими ресурсами: робоча програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня освіти, спеціальності 8.18010020 "Управління навчальним закладом" усіх форм навчанняКравченко Г. Ю.; Мілов О. В.; Кравченко А. Ю.; Милов А. В.; Kravchenko G. Y.; Milov О. V.
2018Педагогічний консалтинг: робоча програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня освіти, спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньої програми «Педагогіка вищої школи»Кравченко Г. Ю.; Мілов О. В.; Кравченко А. Ю.; Милов А. В.; Kravchenko G. Y.; Milov О. V.
2018Психологія управління: робоча програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня освіти, спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління навчальними закладами»Кравченко Г. Ю.; Kravchenko G. Y.
2018Поглиблене вивчення іноземної мови за фахом: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняБорова Т. А.; Петренко В. О.; Боровая Т. А.; Петренко В. А.; Borova T. A.; Petrenko V. O.
2018Комунікації в освітній діяльності: робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» третього (освітньо-наукового) ступеняБорова Т. А.; Боровая Т. А.; Borovaya T. A.
2018Теорія та практика перекладу: робоча програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”, освітньої програми “Міжнародний бізнес”Борова Т. А.; Бутковська Н. О.; Боровая Т. А.; Бутковская Н. А.; Borova T. A.; Butkovska N. O.
2018Іноземна мова І: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання першого (бакалаврського) рівняЄвдокімова-Лисогор Л. А.; Евдокимова-Лысогор Л. А.; Yevdokimova-Lysohor L. A.
2018Іноземна мова академічної та професійної комунікації : робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняБорова Т. А.; Агаджанова Р. М.; Боровая Т. А.; Агаджанова Р. М.; Borova T.; AgadzhanovaR.
2018Комунікація у професійній діяльності : методичні рекомендації до практичних завдань та самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняКоваленко О. Ю.; Петренко В. О.; Коваленко О. Ю.; Петренко В. А.; Kovalenko O.; Petrenko V.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 11 из 11