Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20079
Title: Корпоративна культура: міжнародний та трансформаційний аспекти
Authors: Отенко І. П.
Чепелюк М. І.
Keywords: корпоративна культура
міжнародний бізнес
бізнес-простір
бізнес-середовище
трансформаційні зміни
організаційні зміни
стратегічні зміни
знання підприємства
міжнародний менеджмент
реалізація змін
веб-сайт
корпоративний сайт
Issue Date: 2018
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Отенко І. П. Корпоративна культура: міжнародний та трансформаційний аспекти [Електронний ресурс] : монографія / І. П. Отенко, М. І. Чепелюк. - Електрон. текстові дан. (1,18 МБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - 242 с. : іл. - Загол. з титул. екрану. - Бібліогр.: с. 214-241.
Abstract: Розглянуто теоретичні основи корпоративної культури в міжнародному та трансформаційному аспектах діяльності організацій. Досліджено трансформаційні зміни бізнес-середовища та корпоративну культуру на прикладі вітчизняних підприємств машинобудівної галузі. На основі здійсненого оцінювання рівня корпоративної культури досліджуваних підприємств обґрунтовано напрями й інструментарій її формування та розвитку. Рекомендовано для студентів освітньої програми "Міжнародний бізнес".
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20079
Appears in Collections:Монографії (МЕВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018- Отенко І П, Чепелюк М І.pdf3,17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.