Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20212
Title: Методологія побудови системи забезпечення інформаційної безпеки банківської інформації в автоматизованих банківських системах
Authors: Грищук Р. В.
Євсеєв С. П.
Keywords: автоматизована банківська система
банківська інформація
інформаційна безпека
кібербезпека
безпека інформації
синергетична модель загроз безпеки банківської інформації
класифікатор загроз інформаційній безпеці банківській інформації
система забезпечення інформаційної безпеки
Issue Date: 2018
Citation: Грищук Р. В. Методологія побудови системи забезпечення інформаційної безпеки банківської інформації в автоматизованих банківських системах / Р. В. Грищук, С. П. Євсєєв // Ukrainian Scientific Journal of Information Security. - 2017. – C. 204-214.
Abstract: У статті подано методологію побудови системи забезпечення інформаційної безпеки банківської інформації у автоматизованих банківських системах. Методологія з єдиних системних позицій дозволяє здійснювати побудову системи забезпечення інформаційної безпеки банківської інформації. В основу методології покладено запропоновану концепцію побудови синергетичної моделі загроз інформаційній безпеці банківської інформації в автоматизованих банківських системах. Показано, що базис синергетичної моделі становить трирівнева модель стратегічного управління безпекою банківських інформаційних технологій, яка забезпечує одержання синергетичного ефекту в умовах одночасної дії загроз інформаційної безпеки, кібербезпеки та безпеки інформації. На відміну від відомих такий підхід забезпечує визначення якісно нових і невідомих до цього емерджентних властивостей системи безпеки банківської інформації з урахуванням коштів які використані на її створення. Застосування методології на практиці за рахунок розроблення та впровадження нових рішень забезпечення послуг безпеки дозволяє підвищувати рівень інформаційної безпеки банківської інформації в автоматизованих банківських системах. Запропоновані механізми послуг безпеки інформації будуються на гібридних криптосистемах на основі крипто-кодових конструкцій з збитковими кодами. Результати методології відображаються як у кількісній, так і якісній формі, що не суперечать основним положенням теорій захисту інформації та складних систем.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20212
Appears in Collections:Статті (КІТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Безпека Інформації т.23 № 3, 2017.pdf926,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.