Методичні матеріали (ПІФП) : [75] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Іноземна мова за профільним спрямуванням : тексти та практичні завдання для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняПрус Н. О.; Прус Н. А.; Prus N.
2019Іноземна мова за професійним спрямуванням (французька мова): тексти та завдання до самостійної роботи студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняБезугла І. В.; Безуглая И. В.; Bezugla I.
2018Теорія і практика вищої освіти: робоча програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня освіти, спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньої програми «Педагогіка вищої школи»Пономаренко В. С.; Борова Т. А.; Полякова Г. А.; Боровая Т. А.; Ponomarenko V. S.; Borovaya T. A.; Polyakova G. A.
2018Інноваційні маркетингові комунікації в освіті: робоча програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня освіти, спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління навчальними закладами»Рябова З. В.; Полякова Г. А.; Почуєва О. О.; Почуева О. О.; Ryabova Z. V.; Polyakova G. A.; Pochueva O. O.
2018Управління людськими ресурсами: робоча програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня освіти, спеціальності 8.18010020 "Управління навчальним закладом" усіх форм навчанняКравченко Г. Ю.; Мілов О. В.; Кравченко А. Ю.; Милов А. В.; Kravchenko G. Y.; Milov О. V.
2018Педагогічний консалтинг: робоча програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня освіти, спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньої програми «Педагогіка вищої школи»Кравченко Г. Ю.; Мілов О. В.; Кравченко А. Ю.; Милов А. В.; Kravchenko G. Y.; Milov О. V.
2018Психологія управління: робоча програма навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня освіти, спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління навчальними закладами»Кравченко Г. Ю.; Kravchenko G. Y.
2018Поглиблене вивчення іноземної мови за фахом: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняБорова Т. А.; Петренко В. О.; Боровая Т. А.; Петренко В. А.; Borova T. A.; Petrenko V. O.
2018Комунікації в освітній діяльності: робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» третього (освітньо-наукового) ступеняБорова Т. А.; Боровая Т. А.; Borovaya T. A.
2018Теорія та практика перекладу: робоча програма навчальної дисципліни для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”, освітньої програми “Міжнародний бізнес”Борова Т. А.; Бутковська Н. О.; Боровая Т. А.; Бутковская Н. А.; Borova T. A.; Butkovska N. O.
2018Іноземна мова І: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання першого (бакалаврського) рівняЄвдокімова-Лисогор Л. А.; Евдокимова-Лысогор Л. А.; Yevdokimova-Lysohor L. A.
2019Іноземна мова І (французька): тести та завдання з граматики для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняКобринець О. С.; Кобринец О. С.; Kobrynets O.
2018Іноземна мова академічної та професійної комунікації : робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняБорова Т. А.; Агаджанова Р. М.; Боровая Т. А.; Агаджанова Р. М.; Borova T.; AgadzhanovaR.
2018Комунікація у професійній діяльності : методичні рекомендації до практичних завдань та самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняКоваленко О. Ю.; Петренко В. О.; Коваленко О. Ю.; Петренко В. А.; Kovalenko O.; Petrenko V.
2018Іноземна мова професійної комунікації та ділової кореспонденції у міжнародному бізнесі : робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняБезугла І. В.; Гончарова Ж. М.; Ципіна Д. С.; Безуглая И. В.; Гончарова Ж. М.; Ципина Д. С.; Bezugla I.; Honcharova Zh.; Tsypina D.
2018Міжкультурна комунікація в міжнародному бізнесі : тексти та практичні завдання для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняКолбіна Т. В.; Колбина Т. В.; Kolbina T.
2018Іноземна мова за професійним спрямуванням : тексти та практичні завдання для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняРешетняк І. О.; Решетняк И. А.; Reshetnyak I.
2018Іноземна мова : тексти та завдання до самостійної роботи для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеняІваніга О. В.; Иванига А. В.; Ivaniha O.
2018Міжкультурна комунікація в міжнародному бізнесі : робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняКолбіна Т. В.; Єрастова-Михалусь І. Б.; Олексенко О. О.; Колбина Т. В.; Ерастова-Михалусь И. Б.; Олексенко E. А.; Kolbina T.; Yerastova-Mykhalus I.; Oleksenko O.
2017Правові та фінансово-економічні аспекти управління навчальним закладом : робоча програма для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Управління навчальним закладом (за типом)" другого (магістерського) рівняДеменко О. І.; Ачкасова С. А.; Деменко О. И.; Ачкасова С. А.; Demenko O.; Achkasova S.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75