Skip navigation

Методичні матеріали (ВМЕМ) : [44] Домівка зібрання Перегляд статистики

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 44
Дата випускуНазваАвтор(и)
2018Economic and Mathematical Methods : syllabus for Bachelor's (first) degree students of speciality 292 "International Economic Relations"Malyarets L.; Misiura Ie.; Малярець Л. М.; Місюра Є. Ю.; Малярец Л. М.; Мисюра Е. Ю.
2017Прикладна математика : робоча програма для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняКовальова К. О.; Ковалева Е. А.; Kovaleva K.
2017Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика : робоча програма для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" першого (бакалаврського) рівняДенисова Т. В.; Денисова Т. В.; Denisova T.
2017Дискретна математика : робоча програма для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" першого (бакалаврського) рівняДенисова Т. В.; Денисова Т. В.; Denisova T.
2017Економетрика : робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняМалярець Л. М.; Лебедєва І. Л.; Железнякова Е. Ю.; Малярец Л. М.; Лебедева И. Л.; Железнякова Э. Ю.; Malyarets L.; Lebedeva I.; Zhelezniakovа E.
2017Теорія ймовірностей та математична статистика : робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняЛебедєва І. Л.; НорікЛ. О.; Лебедева И. Л.; Норик Л. А.; Lebedeva I.; Norik L.
2017Вища математика : робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняНорік Л. О.; Рибалко А. П.; Норик Л. А.; Рыбалко А. П.; Norik L.; Rybalko A.
2017Дослідження операцій та методи оптимізації : методичні рекомендації і завдання до виконання контрольних робіт для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняМалярець Л. М.; Мінєнкова О. В.; Малярец Л. М.; Миненкова Е. В.; Malyarets L.; Minenkova O.
2017Higher Mathematics : guidelines to solving practical tasks on the definite integral for Bachelor's (first) degree students of all specialitiesMisiura Ie.; Stiepanova K.; Місюра Є. Ю.; Стєпанова К. В.; Мисюра Е. Ю.; Степанова К. В.
2017Higher Mathematics : syllabus for Bachelor's (first) degree students of speciality 056 "International Economic Relations"Misiura Ie.; Norik L.; Місюра Є. Ю.; Норік Л. О.; Мисюра Е. Ю.; Норик Л. А.
2016Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" заочної форми навчанняСенчуков В. Ф.; Денисова Т. В.; Сенчуков В. Ф.; Денисова Т. В.; Senchukov V.; Denisova T.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Математичний аналіз та лінійна алгебра" для студентів галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування", 0515 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчанняНорік Л. О.; Рибалко А. П.; Норик Л. А.; Рыбалко А. П.; Norik L.; Rybalko A.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Математичний аналіз" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" всіх форм навчанняСенчуков В. Ф.; Денисова Т. В.; Сенчуков В. Ф.; Денисова Т. В.; Senchukov V.; Denisova T.
2016Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економетрика" для студентів галузей знань 0305 "Економіка і підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" денної форми навчанняМалярець Л. М.; Мінєнкова О. В.; Малярец Л. М.; Миненкова Е. В.; Malуarets L.; Minenkova O.
2016Методичні рекомендації до самостійної роботи з теми "Елементи теорії матриць і визначників" навчальної дисципліни "Математичний аналіз і лінійна алгебра" для студентів галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" денної форми навчанняВоронін А. В.; Гунько О. В.; Воронин А. В.; Voronin A. V.; Gunko O. V.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Математика" для слухачів підготовчого відділенняМалярець Л. М.; Гунько О. В.; Шевченко О. К.; Малярец Л. М.; Гунько О. В.; Шевченко А. К.; Malyarets L.; Gunko O.; Shevchenko A.
2016Guidelines to practical tasks on the indefinite integral on the academic discipline "Mathematical Analysis and Linear Algebra" for full-time foreign students and students taught in English of training direction 6.030601 "Management" specialization "Business Administration"Misiura Ie.; Місюра Є. Ю.; Мисюра Е. Ю.
2016Syllabus of the academic discipline "Mathematical Analysis and Lin-ear Algebra" for students of training direction 6.030601 "Management", special¬ization "Business Administration" of all forms of studyMisiura Ie.; Місюра Є. Ю.; Мисюра Е. Ю.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Лінійна алгебра та аналітична геометрія" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" всіх форм навчанняДенисова Т. В.; Сенчуков В. Ф.; Денисова Т. В.; Сенчуков В. Ф.; Denisova T.; Senchukov V.
2016Методические рекомендации к выполнению контрольных работ по учебной дисциплине "Эконометрика" для иностранных студентов заочной формы обученияЖелезнякова Э. Ю.; Лебедева И. Л.; Норик Л. А.; Железнякова Е. Ю.; Лебедєва І. Л.; Норік Л. О.; Zhelezniakova E.; Lebedeva I.; Norik L.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 44