Методичні матеріали (ВМЕМ) : [74] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 74
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Higher and Applied Mathematics: guidelines to practical tasks to the part "Applied Mathematics" for Bachelor's (first) degree students of speciality 242 "Tourism"Misiura Ie.; Місюра Є. Ю.; Мисюра Е. Ю.
2019Вища та прикладна математика: методичні рекомендації до практичних завдань з розділу "Вища математика" для студентів спеціальності 242 "Туризм" першого (бакалаврського) рівняЖелезнякова Е. Ю.; Сілічова Т. В.; Железнякова Е. Ю.; Силичова Т. В.; Zhelezniakova E.; Silichova T.
2017Математика : методические рекомендации к практическим занятиям для слушателей подготовительного отделенияЖелезнякова Э. Ю.; Силичева Т. В.; Миненкова Е. В.; Железнякова Е. Ю.; Сілічова Т. В.; Мінєнкова О. В.; Zhelezniakovа E.; Silichova T.; Minenkova O.
2017Прикладна математика : методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняКовальова К. О.; Ковалева Е. А.; Kovalova K.
2017Математика : практикум для слушателей подготовительного отделенияШевченко А. К.; Гунько О. В.; Жуков А. В.; Шевченко О. К.; Гунько О. В.; Жуков А. В.; Shevchenko A.; Gunko O.; Zhukov A.
2019Дослідження операцій та методи оптимізації: методичні рекомендації до практичних завдань для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняМалярець Л. М.; Мартинова О. В.; Малярец Л. М.; Мартынова Е. В.; Malyarets L.; Martynova O.
2019Исследование операций и методы оптимизации: методические рекомендации к практическим заданиям по разделу "Динамическое программирование" для иностранных студентов всех специальностей первого (бакалаврского) уровняШевченко А. К.; Жуков А. В.; Шевченко О. К.; Жуков А. В.; Shevchenko A.; Zhukov A.
2017Методичні рекомендації до самостійної роботи з математичних дисциплін з використанням програмного середовища R для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняМалярець Л. М.; Тижненко О. Г.; Малярець Л. М.; Тыжненко А. Г.; Malyarets L.; Tyzhnenko O.
2018Probability Theory and Mathematical Statistics : guidelines to laboratory work based on the R software for Bachelor's (first) degree students of all specialitiesMalyarets L.; Tyzhnenko O.; Малярець Л. М.; Тижненко О. Г.; Малярец Л. М.; Тыжненко А. Г.
2018Probability Theory and Mathematical Statistics : syllabus for Bachelor's (first) degree students of all specialitiesMisiura Ie.; Norik L.; Місюра Є. Ю.; Норік Л. О.; Мисюра Е. Ю.; Норик Л. А.
2019Економетрика: методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи за темою "Проблеми в побудові лінійних множинних регресійних моделей: гетероскедастичність" для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняЛебедєва І. Л.; Жуков А. В.; Лебедєв С. С.; Лебедева И. Л.; Жуков А. В.; Лебедев С. С.; Lebedeva I.; Zhukov A.; Lebedev S.
2017Лінійна алгебра та аналітична геометрія : методичні рекомендації та завдання до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" першого (бакалаврського) рівняДенисова Т. В.; Рибалко А. П.; Денисова Т. В.; Рыбалко А. П.; Denisova T.; Rybalko A.
2018Economic and mathematic methods: syllabus of the academic discipline for students of speciality 292 "International economic relations" business» of the first (bachelor) levelMisiura I.; Місюра Є. Ю.; Мисюра Е. Ю.
2018Вища математика: робоча програма для студентів галузі знань 29 «Міжнародні відносини» першого (бакалаврського) рівняАфанасьєва Л. М.; Норік Л. О.; Афанасьева Л. М.; Норик Л. А.; Afanaseva L.; Norik L.
2018Робоча програма із навчальної дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа, страхування"Сілічова Т. В.; Силичева Т. В.; Silichova T.
2018Probability theory and mathematical statistics: syllabus of the academic discipline for students of specialities 051 “Economics” and 073 “Management” of the first (bachelor) levelMisiura I.; Місюра Є. Ю.; Мисюра Е. Ю.
2018Робоча програма із навчальної дисципліни "Прикладна математика" для студентів галузі знань 23 "Соціальна робота" спеціальності 232 "Соціальне забезпечення"Шевченко О. К.; Шевченко А. К.; Shevchenko O.
2018Mathematical models and methods of decision-making: syllabus of the academic discipline for students of all specialities of the first (bachelor) levelMisiura I.; Місюра Є. Ю.; Мисюра Е. Ю.
2018Математичний аналіз та лінійна алгебра: робоча програма для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняКовальова К. О.; Ковалева Е. А.; Kovalova K.
2018Економетрика: робоча програма навчальної дисципліни для галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 075 "Маркетинг" першого (бакалаврського) рівняМалярець Л. М.; Лебедєва І. Л.; Малярец Л. М.; Лебедева И. Л.; Mаlyarets L. M.; Lebedeva I. L.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 74