Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Вища та прикладна математика: методичні рекомендації до практичних завдань з розділу "Вища математика" для студентів спеціальності 242 "Туризм" першого (бакалаврського) рівняЖелезнякова Е. Ю.; Сілічова Т. В.; Железнякова Е. Ю.; Силичова Т. В.; Zhelezniakova E.; Silichova T.
2019Higher and Applied Mathematics: guidelines to practical tasks to the part "Applied Mathematics" for Bachelor's (first) degree students of speciality 242 "Tourism"Misiura Ie.; Місюра Є. Ю.; Мисюра Е. Ю.
2019Исследование операций и методы оптимизации: методические рекомендации к практическим заданиям по разделу "Динамическое программирование" для иностранных студентов всех специальностей первого (бакалаврского) уровняШевченко А. К.; Жуков А. В.; Шевченко О. К.; Жуков А. В.; Shevchenko A.; Zhukov A.
2019Дослідження операцій та методи оптимізації: методичні рекомендації до практичних завдань для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняМалярець Л. М.; Мартинова О. В.; Малярец Л. М.; Мартынова Е. В.; Malyarets L.; Martynova O.
2019Економетрика: методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи за темою "Проблеми в побудові лінійних множинних регресійних моделей: гетероскедастичність" для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняЛебедєва І. Л.; Жуков А. В.; Лебедєв С. С.; Лебедева И. Л.; Жуков А. В.; Лебедев С. С.; Lebedeva I.; Zhukov A.; Lebedev S.
2019Вища математика: методичні рекомендації до самостійної роботи за темою "Ряди" для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняРибалко А. П.; Стєпанова К. В.; Рыбалко А. П.; Степанова Е. В.; Rybalko A.; Stiepanova K.
2019Економетрика : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” першого (бакалаврського) рівняМалярець Л. М.; Лебедєва І. Л.
2019Теорія ймовірностей та математична статистика: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняНорік Л. О.; Железнякова Е. Ю.
2019Економіко-математичні методи : робоча програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 29 "Міжнародні відносини" першого (бакалаврського) рівняМалярець Л. М.