Методичні матеріали (МЕМЗЕД) : [37] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 37
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2019Світове господарство і міжнародні економічні відносини: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівняБестужева С. В.; Бестужева С. В.; Bestuzheva S.
2019Міжнародна економічна діяльність України: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняБестужева С. В.; Бестужева С. В.; Bestuzheva S.
2018Митна справа: робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняКотиш О. М.; Котыш Е. Н.; Kotysh O. M.
2018Менеджмент: робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняДзеніс О. О.; Дзенис А. А.; Dzenis O. О.
2017Менеджмент : робоча програма для студентів спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Міжнародна економіка" першого (бакалаврського) рівняДзеніс О. О.; Дзенис А. А.; Dzenis O.
2017Міжнародний маркетинг : робоча програма для студентів спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Міжнародна економіка" першого (бакалаврського) рівняШталь Т. В.; Гуржій Н. Г.; Шталь Т. В.; Гуржий Н. Г.; Stahl T.; Hurzhiy N.
2016Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" денної форми навчанняСтахорська С. І.; Стахорская С. И.; Stakhorska S.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Управління розвитком експортного потенціалу підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняПіддубний І. О.; Шестакова О. А.; Поддубный И. А.; Шестакова Е. А.; Piddubnyi I.; Shestakova O.
2016Практикум з навчальної дисципліни "Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства" для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" денної форми навчанняПіддубна Л. І.; Шестакова О. А.; Поддубная Л. И.; Шестакова Е. А.; Piddubna L.; Shestakova E.
2016Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" денної форми навчанняПіддубний І. О.; Шестакова О. А.; Поддубный И. А.; Шестакова Е. А.; Piddubnyi I.; Shestakova O.
2016Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняПіддубний І. О.; Дзеніс О. О.; Поддубный И. А.; Дзенис А. А.; Piddubnyi I.; Dzenis O.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Техніка і організація зовнішньоекономічних операцій" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форм навчанняКотиш О. М.; Котыш Е. Н.; Kotysh O.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Кон'юнктура світових товарних ринків" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" денної форми навчанняЮлегіна І. В.; Котиш О. М.; Юлегина И. В.; Котыш Е. Н.; Yulegina I.; Kotysh O.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Маркетинг" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" денної форми навчанняАстахова І. Е.; Астахова И. Э.; Astakhova I.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародна економічна інтеграція" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняЛипов В. В.; Липов В. В.; Lypov V. V.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняКотиш О. М.; Юлегіна І. В.; Котыш Е. Н.; Юлегина И. В.; Kotysh O.; Yulegina I.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародна економічна діяльність України" для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" всіх форм навчанняБестужева С. В.; Бестужева С. В.; Bestuzheva S.
2015Робоча програма навчальної дисципліни "Митна справа" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняКотиш О. М.; Астахова І. Е.; Котыш Е. Н.; Астахова И. Э.; Kotysh O.; Astakhovа I.
2015Робоча програма навчальної дисципліни "Маркетинг" для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" денної форми навчанняАстахова І. Е.; Астахова И. Э.; Astakhova I.
2015Робоча програма навчальної дисципліни "Глобальна економіка" для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчанняЛипов В. В.; Липов В. В.; Lypov V.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 37