Методичні матеріали (МЕМЗЕД) : [49] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 49
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Міжнародний маркетинг : практикум для студентів спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Міжнародна економіка" першого (бакалаврського) рівняШталь Т. В.; Гуржій Н. Г.; Шталь Т. В.; Гуржий Н. Г.; Stahl T.; Hurzhiy N.
2019Міжнародні фінанси: практикум для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняРезнікова Т. О.; Резникова Т. А.; Reznikova T.
2019Управління розвитком експортного потенціалу підприємства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняПіддубний І. О.; Поддубный И. А.; Piddubnij I. O.
2019Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняПіддубна Л. І.; Поддубная Л. И.; Piddubna L. I.
2019Управління експортним потенціалом підприємства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняПіддубний І. О.; Поддубный И. А.; Piddubnij I. O.
2019Міжнародний менеджмент. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняПіддубна Л. І.; Поддубная Л. И.; Piddubna L. I.
2018Міжнародні стратегії економічного розвитку: робоча програма для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняКозуб В. О.; Козуб В. А.; Kozub V. A.
2019International finances: syllabus of the academic discipline for students of all specialty first (bachelor) levelNikitina A.; Нікітіна А. В.; Никитина А. В.
2019Економіка підприємства: робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняБондаренко Л. М.; Бондаренко Л. Н.; Bondarenko L. N.
2019Фінанси суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності: практикум для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняСтахорська С. І.; Стахорская С. И.; Stakhorska S.
2017Міжнародні фінанси: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняРезнікова Т. О.; Резникова Т. А.; Reznikova T.
2019Стратегічне управління: практикум для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняПолякова Я. О.; Полякова Я. А.; Poliakova Ya.
2019Світове господарство і міжнародні економічні відносини: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівняБестужева С. В.; Бестужева С. В.; Bestuzheva S.
2019Міжнародна економічна діяльність України: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняБестужева С. В.; Бестужева С. В.; Bestuzheva S.
2018Митна справа: робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняКотиш О. М.; Котыш Е. Н.; Kotysh O. M.
2018Менеджмент: робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняДзеніс О. О.; Дзенис А. А.; Dzenis O. О.
2017Менеджмент : робоча програма для студентів спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Міжнародна економіка" першого (бакалаврського) рівняДзеніс О. О.; Дзенис А. А.; Dzenis O.
2017Міжнародний маркетинг : робоча програма для студентів спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Міжнародна економіка" першого (бакалаврського) рівняШталь Т. В.; Гуржій Н. Г.; Шталь Т. В.; Гуржий Н. Г.; Stahl T.; Hurzhiy N.
2016Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінанси підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" денної форми навчанняСтахорська С. І.; Стахорская С. И.; Stakhorska S.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Управління розвитком експортного потенціалу підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняПіддубний І. О.; Шестакова О. А.; Поддубный И. А.; Шестакова Е. А.; Piddubnyi I.; Shestakova O.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 49