Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23114
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorУшкальов В. В.-
dc.date.accessioned2020-06-15T08:54:33Z-
dc.date.available2020-06-15T08:54:33Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationМенеджмент взаємодії : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня / Укл. В. В. Ушкальов. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 12 с.ru_RU
dc.identifier.urihttp://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23114-
dc.description.abstractПодано структурно-логічну схему вивчення дисципліни. Наведено компетентності та результати навчання за дисципліною. Представлено зміст навчальної дисципліни за модулями й темами. Висвітлено особливості методики оцінювання результатів навчання та використання засобів поточного й підсумкового контролю. Вміщено перелік рекомендованої літератури. Рекомендовано для здобувачів другого (магістерського) рівня, що навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».ru_RU
dc.language.isouk_UAru_RU
dc.subjectвзаємодіяru_RU
dc.subjectуправління взаємовідносинамиru_RU
dc.subjectефективність взаємодіїru_RU
dc.titleМенеджмент взаємодії : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівняru_RU
dc.typeOtherru_RU
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ушкальов-маг.pdf723,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.