Skip navigation

Методичні матеріали (ІП) : [45] Домівка зібрання Перегляд статистики

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 45
Дата випускуНазваАвтор(и)
2017Іноземна мова міжнародного бізнесу : робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняДавидова Ж. В.; Решетняк І. О.; Ципіна Д. С.; Давыдова Ж. В.; Решетняк И. А.; Цыпина Д. С.; Davydova Zh.; Reshetniak I.; Tsypina D.
2017Іноземна мова за професійним спрямуванням : тексти та практичні завдання для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняЛукашова Л. В.; Ципіна Д. С.; Лукашова Л. В.; Цыпина Д. С.; Lukashova L.; Tsypina D.
2017Іноземна мова міжнародного бізнесу : тексти та практичні завдання для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняКолбіна Т. В.; Ципіна Д. С.; Колбина Т. В.; Цыпина Д. С.; Kolbina Т.; Tsypina D.
2017Ділова іноземна мова : тексти та практичні завдання для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняРешетняк І. О.; Решетняк И. А.; Reshetniak I. A.
2017Іноземна мова : тести та завдання для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняСальтевська М. Ю.; Іваніга О. В.; Сальтевская М. Е.; Иванига А. В.; Saltevska M. Y.; Ivaniga O. V.
2017Практикум з перекладу текстів у бізнес-діяльності (англійська мова) : тексти та практичні завдання до самостійної роботи студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняДавидова Ж. В.; Гончарова Ж. М.; Черниш Л. М.; Тарасенко С. Є.; Davydova Z. V.; Goncharova Z. M.; Chernysh L. M.; Tarasenko S. E.; Давыдова Ж. В.; Гончарова Ж. Н.; Черныш Л. Н.; Тарасенко С. Е.
2016Професійні комунікації у міжнародному бізнесі : методичні рекомендації до практичних занять для студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчанняСальтевська М.Ю.; Іваніга О.В.; Хачатрян Є.Л.; Сальтевская М.Е.; Иванига А.В.; Хачатрян Е.Л.; Saltevska M.; Ivaniga O.; Khachatryan Y.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Практикум з перекладу текстів у бізнес-діяльності" для студентів усіх спеціальностей денної форми навчанняКолбіна Т. В.; Савицька Л. В.; Давидова Ж. В.; Колбина Т. В.; Савицкая Л. В.; Давыдова Ж. В.; Kolbina T.; Savytska L.; Davydova J.
2016Практичні завдання з перекладу економічних текстів з навчальної дисципліни "Практикум з перекладу текстів у бізнес-діяльності" для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчанняКобринець О. С.; Кобринец О. С.; KobrynetsO.
2016Тексти та практичні завдання з навчальної дисципліни "Ділова іноземна мова" для студентів III та IV курсів усіх напрямів підготовки всіх форм навчанняРешетняк І. О.; Решетняк И. А.; Reshetnyak I.
2016Тексти та практичні завдання з навчальної дисципліни "Практикум з перекладу текстів у бізнес-діяльності" для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчанняБезугла І. В.; Безуглая И. В.; Bezugla I.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Професійні комунікації у міжнародному бізнесі" для студентів усіх спеціальностей денної форми навчанняКолбіна Т. В.; Безугла І. В.; Лукашова Л. В.; Колбина Т. В.; Безуглая И. В.; Лукашова Л. В.; Kolbina T.; Bezugla I.; Lukashova L.
2016Практичні завдання з навчальної дисципліни "Іноземна мова" для студентів І – ІІ курсів усіх напрямів підготовки всіх форм навчанняТарасенко С. Є.; Тарасенко С. Е.; Tarasenko S.
2015Оригінальні тексти та практичні завдання з країнознавства Австрії з навчальної дисципліни ʺДілова іноземна моваʺ для студентів спеціальності 8.18010016 ʺБізнес-адмініструванняʺ магістерської програми ʺМенеджмент інформаційних системʺЛукашова, Л. В.; Лукашова, Л. В.; Lukashova, L.
2015Практичні завдання з навчальної дисципліни "Іноземна мова" для студентів І – ІІ курсів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання : [Електронне видання]Тарасенко, Сергій Євгенович; Сальтевська, Марина Юхимівна; Тарасенко С. Е.; Сальтевская М. Е.; Tarasenko S.; Saltevska M.
2015Граматичні завдання з французької мови для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" всіх форм навчанняХоменко, В. В.; Хоменко, В. В.; Khomenko, V.
2015Збірник текстів та практичних завдань "Регіони Франції: сутність та галузева спеціалізація" з навчальної дисципліни "Ділова іноземна мова" для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" всіх форм навчанняХоменко, В. В.; Хоменко, В. В.; Khomenko, V.
2015Тексти та практичні завдання з країнознавства з навчальної дисципліни "Іноземна мова" для студентів II, III курсів усіх напрямів підготовки всіх форм навчанняБезугла І. В.; Безуглая И. В.; Bezugla I.
2015Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова" для студентів напрямів підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030501 "Економічна теорія" денної форми навчання : [Електронне видання]Алексєєва М. І.; Луніна М. Л.; Алексєєва М. И.; Лунина М. Л.; Alekseeva M.; Lunina M.
2015Оригінальні тексти та практичні завдання з навчальної дисципліни "Іноземна мова" для студентів I курсу напрямів підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030601 "Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" всіх форм навчанняІваніга О. В.; Ivaniga O.; Иванига А. В.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 20 з 45