Методичні матеріали (ІП) : [51] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 51
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2018Іноземна мова професійної комунікації та ділової кореспонденції у міжнародному бізнесі : робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняБезугла І. В.; Гончарова Ж. М.; Ципіна Д. С.; Безуглая И. В.; Гончарова Ж. М.; Ципина Д. С.; Bezugla I.; Honcharova Zh.; Tsypina D.
2018Міжкультурна комунікація в міжнародному бізнесі : тексти та практичні завдання для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняКолбіна Т. В.; Колбина Т. В.; Kolbina T.
2018Іноземна мова за професійним спрямуванням : тексти та практичні завдання для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняРешетняк І. О.; Решетняк И. А.; Reshetnyak I.
2017Іноземна мова за професійним спрямуванням : робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняКобринець О. С.; Михайлова Л. З.; Лютвієва Я. П.; Кобринец О. С.; Лютвиева Я. П.; Kobrynets O.; Mykhailova L.; Lyutviyeva Y.
2018Іноземна мова : тексти та завдання до самостійної роботи для здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеняІваніга О. В.; Иванига А. В.; Ivaniha O.
2018Міжкультурна комунікація в міжнародному бізнесі : робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняКолбіна Т. В.; Єрастова-Михалусь І. Б.; Олексенко О. О.; Колбина Т. В.; Ерастова-Михалусь И. Б.; Олексенко E. А.; Kolbina T.; Yerastova-Mykhalus I.; Oleksenko O.
2017Іноземна мова міжнародного бізнесу : робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняДавидова Ж. В.; Решетняк І. О.; Ципіна Д. С.; Давыдова Ж. В.; Решетняк И. А.; Цыпина Д. С.; Davydova Zh.; Reshetniak I.; Tsypina D.
2017Іноземна мова за професійним спрямуванням : тексти та практичні завдання для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняЛукашова Л. В.; Ципіна Д. С.; Лукашова Л. В.; Цыпина Д. С.; Lukashova L.; Tsypina D.
2017Іноземна мова міжнародного бізнесу : тексти та практичні завдання для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняКолбіна Т. В.; Ципіна Д. С.; Колбина Т. В.; Цыпина Д. С.; Kolbina Т.; Tsypina D.
2017Ділова іноземна мова : тексти та практичні завдання для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняРешетняк І. О.; Решетняк И. А.; Reshetniak I. A.
2017Іноземна мова : тести та завдання для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняСальтевська М. Ю.; Іваніга О. В.; Сальтевская М. Е.; Иванига А. В.; Saltevska M. Y.; Ivaniga O. V.
2017Практикум з перекладу текстів у бізнес-діяльності (англійська мова) : тексти та практичні завдання до самостійної роботи студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняДавидова Ж. В.; Гончарова Ж. М.; Черниш Л. М.; Тарасенко С. Є.; Davydova Z. V.; Goncharova Z. M.; Chernysh L. M.; Tarasenko S. E.; Давыдова Ж. В.; Гончарова Ж. Н.; Черныш Л. Н.; Тарасенко С. Е.
2016Професійні комунікації у міжнародному бізнесі : методичні рекомендації до практичних занять для студентів усіх економічних спеціальностей денної форми навчанняСальтевська М. Ю.; Іваніга О. В.; Хачатрян Є. Л.; Сальтевская М. Е.; Иванига А. В.; Хачатрян Е. Л.; Saltevska M.; Ivaniga O.; Khachatryan Y.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Практикум з перекладу текстів у бізнес-діяльності" для студентів усіх спеціальностей денної форми навчанняКолбіна Т. В.; Савицька Л. В.; Давидова Ж. В.; Колбина Т. В.; Савицкая Л. В.; Давыдова Ж. В.; Kolbina T.; Savytska L.; Davydova J.
2016Практичні завдання з перекладу економічних текстів з навчальної дисципліни "Практикум з перекладу текстів у бізнес-діяльності" для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчанняКобринець О. С.; Кобринец О. С.; KobrynetsO.
2016Тексти та практичні завдання з навчальної дисципліни "Ділова іноземна мова" для студентів III та IV курсів усіх напрямів підготовки всіх форм навчанняРешетняк І. О.; Решетняк И. А.; Reshetnyak I.
2016Тексти та практичні завдання з навчальної дисципліни "Практикум з перекладу текстів у бізнес-діяльності" для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчанняБезугла І. В.; Безуглая И. В.; Bezugla I.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Професійні комунікації у міжнародному бізнесі" для студентів усіх спеціальностей денної форми навчанняКолбіна Т. В.; Безугла І. В.; Лукашова Л. В.; Колбина Т. В.; Безуглая И. В.; Лукашова Л. В.; Kolbina T.; Bezugla I.; Lukashova L.
2016Практичні завдання з навчальної дисципліни "Іноземна мова" для студентів І – ІІ курсів усіх напрямів підготовки всіх форм навчанняТарасенко С. Є.; Тарасенко С. Е.; Tarasenko S.
2015Оригінальні тексти та практичні завдання з країнознавства Австрії з навчальної дисципліни ʺДілова іноземна моваʺ для студентів спеціальності 8.18010016 ʺБізнес-адмініструванняʺ магістерської програми ʺМенеджмент інформаційних системʺЛукашова Л. В.; Lukashova L.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 51