Поиск


Начать новый поиск
Добавить фильтры:

Используйте фильтры для уточнения результатов поиска.


Результаты 1-10 из 12.
Найденные ресурсы:
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2017Використання Web-технологій в економіці : робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняУдовенко С. Г.; Затхей В. А.; Тесленко О. В.; Udovenko S.; Zathey V.; Teslenko O.
-(Неопределно)-
2013Робоча програма навчальної дисципліни "Інформатика" для студентів 1 курсу галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" денної форми навчанняДавидов Д. Д.; Ковріжних І. П.; Плоткін В. І.; Давыдов Д. Д.; Коврижных И. П.; Плоткин В. И.; Davydov D.; Kovrizhnyh I.; Plotkin V.
2013Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Сучасні технології в освіті. Електронні персональні навчальні системи" для слухачів групи підвищення кваліфікації Центру післядипломної освіти ХНЕУСтепанов В. П.; Борозенець І. О.; Шило С. Г.; Передрій О. О.; Борозенец И. А.; Передрий Е. О.; Stepanov V.; Borozenec I.; Shilo S.; Peredrii O.
2017Інформаційно-комунікаційне забезпечення-2 : робоча програма для студентів спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Міжнародна економіка" першого (бакалаврського) рівняУдовенко С. Г.; Тесленко О. В.; Удовенко С. Г.; Тесленко О. В.; Udovenko S.; Teslenko O.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасні інформаційні системи і технології" для студентів напряму підготовки 6.030206 "Міжнародний бізнес" усіх форм навчанняСтепанов В. П.; Stepanov V.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Інформатика" для студентів галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування",1401 "Сфера обслуговування" всіх форм навчанняСтепанов В. П.; Тесленко О. В.; Затхей В. А.; Stepanov V.; Teslenko O.; Zatkhei V.
2017Дилінгові операції банків : робоча програма для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняУдовенко С. Г.; Тесленко О. В.; Удовенко С. Г.; Тесленко О. В.; Udovenko S.; Teslenko O.
2017Інформаційно-комунікаційне забезпечення : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Міжнародна економіка" першого (бакалаврського) рівняУдовенко С. Г.; Гороховатський О. В.; Тесленко О. В.; Гороховатский А. В.; Udovenko S.; Gorokhovatskyi O.; Teslenko O.
2017Електронний документообіг : робоча програма для студентів спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Бізнес-статистика і аналітика" першого (бакалаврського) рівняУдовенко С. Г.; Бринза Н. О.; Вільхівська О. В.; Удовенко С. Г.; Брынза Н. А.; Вильхивская О. В.; Udovenko S.; Brynza N.; Vilkhivska О.