Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/2840
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "Стратегія підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання
Authors: Селезньова Г. О.
Keywords: стратегія
стратегічний план
загальні та конкурентні стратегії
функціональні
ресурсні та товарні стратегії
стратегічний аналіз
місія
стратегічна ціль
"дерево цілей"
Issue Date: 2013
Publisher: ХНЕУ
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни "Стратегія підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / укл. Г. О. Селезньова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 64 с. (Укр. мов.)
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, плани лекцій і семінарських занять, матеріал щодо закріплення знань, а саме: самостійну та індивідуальну роботи, контрольні запитання, приклади практичних завдань за навчальною дисципліною, зразки контрольних, екзаменаційних робіт та критерії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2840
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.