Методичні матеріали (МБЕА) : [69] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 69
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2018Світова економіка та міжнародні економічні відносини : методичні рекомендації до практичних завдань для студентів спеціальностей 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії", 292 "Міжнародні економічні відносини" першого (бакалаврського) рівняОтенко І. П.; Пархоменко Н. О.; Отенко И. П.; Пархоменко Н. А.; Otenko I.; Parkhomenko N.
2017Теорія економічного аналізу : робоча програма для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівняІванієнко В. В.; Иваниенко В. В.; Ivanienko V.
2017Маркетинг : методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівняМоскаленко Н. О.; Москаленко Н. А.; Moskalenko N.
2018Marketing : syllabus for Bachelor's (first) degree students of speciality 292 "International Economic Relations"Moskalenko N.; Москаленко Н. О.; Москаленко Н. А.
2017Організація та управління безпекою соціальних систем : робоча програма для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Управління фінансово-економічною безпекою" другого (магістерського) рівняОтенко І. П.; Москаленко Н. О.; Савенко К. С.; Отенко И. П.; Москаленко Н. А.; Otenko I. P.; Moskalenko N. A.; Savenko K. S.
2017Менеджмент : робоча програма для студентів спеціальності 056 "Міжнародні економічні відносини" першого (бакалаврського) рівняПерепелюкова О. В.; Перепелюкова А. В.; Perepelyukova O.
2017Робоча програма навчальної дисципліни "Ризик-менеджмент та страхування бізнесу" для студентів спеціальності 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" усіх форм навчанняПерепелюкова О. В.; Перепелюкова Е. В.; Perepeliukova O.
2018International Organizations and International Activity : syllabus for Bachelor's (first) degree students of specialities 291 "International Relations, Public Communication and Regional Studios", 292 "International Economic Relations"Otenko І.; Parkhomenko N.; Отенко І. П.; Пархоменко Н. О.; Отенко И. П.; Пархоменко Н. А.; Savenko K.; Савенко К. С.
2017Менеджмент організацій: міжнародний аспект : робоча програма для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Управління фінансово-економічною безпекою" другого (магістерського) рівняПерепелюкова О. В.; Перепелюкова Е. В.; Perepeliukova O.
2017Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки : робоча програма для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Управління фінансово-економічною безпекою" другого (магістерського) рівняОтенко І. П.; Яртим І. А.; Отенко И. П.; Яртым И. А.; Otenko I.; Iartym I.
2016Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Історія економіки та економічної думки" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" усіх форм навчанняСапрун Г. Г.; Сапрун Г. Г.; Saprun G.
2017Професійна психологія : робоча програма для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Управління фінансово-економічною безпекою" другого (магістерського) рівняОтенко І. П.; Чепелюк М. І.; Отенко И. П.; Чепелюк М. И.; Otenko I.; Chepeliuk M.
2017Теорія міжнародних відносин : робоча програма для студентів спеціальності 056 "Міжнародні економічні відносини" першого (бакалаврського) рівняПархоменко Н. О.; Пархоменко Н. А.; Parkhomenko N.
2016Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті" для студентів спеціальності "Облік і аудит" усіх форм навчанняІванієнко В. В.; Иваниенко В. В.; Ivanііеnko V. V.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Кількісні методи" для студентів напряму підготовки 6.030206 "Міжнародний бізнес" усіх форм навчанняОтенко І. П.; Яртим І. А.; Отенко И. П.; Яртым И. А.; Otenko I.; Iartym I.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки" для студентів спеціальності 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" всіх форм навчанняКлебанова Т. С.; Іващенко Г. А.; Чаговець Л. О.; Клебанова Т. С.; Иващенко А. А.; Чаговец Л. А.; Klebanovа T.; Ivashchenko G.; Chagovets L.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчанняІващенко Г. А.; Иващенко А. А.; Ivashchenko G.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Діагностика стану підприємства" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчанняКотов А. М.; Котов А. Н.; Kotov A.
2016Індивідуальні завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті" для студентів спеціальності "Облік і аудит" усіх форм навчанняІванієнко В. В.; Иваниенко В. В.; Ivaniienko V.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи безпеки підприємства" для студентів спеціальності 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" усіх форм навчанняКотов А. М.; Котов А. Н.; Kotov A.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 69