Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/3910
Назва: Обґрунтування шляхів підвищення продуктивності праці на підприємстві
Інші назви: Обоснование путей по повышению производительности труда на предприятии
Ustification for ways to improve productivity in the enterprise
Автори: Ободець О. С.
Ободец А. С.
Obodets A. S.
Теми: персонал
резерви
внутрішньовиробничі резерви
продуктивність праці
трудомісткість
контролінгу
коефіцієнт трудового внеску
фонд оплати праці
премія
соціальний пакет
персонал
резервы
внутрипроизводственные резервы
производительность труда
трудоемкость
контроллинга
коэффициент трудового вклада
фонд оплаты труда
премия
социальный пакет
staff
reserves
internal reserves
labor productivity
labor input
controlling the coefficient of labor input
payroll
bonus
benefits package
Дата публікації: 2013
Видавництво: ХНЕУ
Бібліографічний опис: Ободець О.С. Обгрунтування шляхів підвищення продуктивності праці на підприємстві: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» / О.С. Ободець. – Х.: ХНЕУ, 2013.
Короткий огляд (реферат): Зростання ролі персоналу у забезпеченні ефективності роботи підприємства, організації, зумовлена цим необхідність посилення соціалізації і психологізації менеджменту потребують уточнення сутності та змісту продуктивності праці, основних категорій та понять у сфері продуктивності праці, визначення умов та чинників формування та розвитку продуктивності праці та стимулювання праці.
Возрастание роли персонала в обеспечении эффективности работы предприятия, организации, обусловленная этим необходимость усиления социализации и психологизации менеджмента требуют уточнения сущности и содержания производительности труда, основных категорий и понятий в сфере производительности труда, определение условий и факторов формирования и развития производительности труда и стимулирование труда.
Increase in staff roles in ensuring the efficiency of enterprises, organizations and the consequent need for greater socialization and psychologizing management should be clarified the nature and content of labor productivity, the basic categories and concepts in the field of labor, conditions and factors in the formation and development of productivity and labor incentives.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3910
Розташовується у зібраннях:Дипломні магістерські роботи - 2013 р. (СП)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.