Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/4793
Title: Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Бюджетна система" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" спеціалізації "Фінанси" всіх форм навчання
Authors: Юшко С. В.
Keywords: бюджет
бюджетна система
бюджетний устрій
доходи бюджету
видатки бюджету
бюджетний дефіцит
міжбюджетні трансферти
державний борг
Issue Date: 2013
Publisher: ХНЕУ
Citation: Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Бюджетна система" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" спеціалізації "Фінанси" всіх форм навчання / укл. С. В. Юшко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 60 с. (Укр. мов.)
Abstract: Наведено практичні завдання та методичні рекомендації до їх вирішення, що призначені для отримання студентами практичних навичок розрахунків абсолютних і відносних показників державного та місцевих бюджетів, обчислення обсягів бюджетного фінансування за державними і місцевими програмами, визначення розмірів окремих видів державної соціальної допомоги. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4793
Appears in Collections:Методичні матеріали (Ф)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.