Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/5772
Title: Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спецiальностi 8.03050801 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання
Authors: Журавльова І. В.
Берест М. М.
Полтініна О. П.
Keywords: фінансовий менеджмент
активи
капітал
фінансові ресурси
фінансові звіти
прибуток
фінансовий ризик
інвестиції
вартість грошей у часі
антикризове фінансове управління
Issue Date: 2014
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спецiальностi 8.03050801 "Фінанси і кредит" усіх форм навчання / укл. І. В. Журавльова, М. М. Берест, О. П. Полтініна. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 44 с. (Укр. мов.)
Abstract: Наведено індивідуальний план самостійної роботи студентів у межах вивчення навчальної дисципліни. За кожною темою надано перелік питань для самостійного опрацювання та для підготовки до семінарських і практичних занять, запропоновано ситуаційні завдання та методичні рекомендації до їх розв'язання, контрольні питання для самодіагностики. Рекомендовано для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит".
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5772
Appears in Collections:Методичні матеріали (Ф)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.