Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/6611
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ" для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчання
Authors: Іванісов О. В.
Доровськой О. Ф.
Keywords: населення
управління
потенціал
трудовий потенціал
система управління трудовим потенціалом
ринок праці
зайнятість
безробіття
соціальна політика
соціальне партнерство
Issue Date: 2014
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни "Управління трудовим потенціалом" для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчання [Електронний ресурс] / укл. О.В. Іванісов, О.Ф. Доровськой; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (750 КБ). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 59 с. – Загол. з титул. екрану
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, плани лекцій, практичних і семінарських занять, матеріали для закріплення та контролю знань (контрольні запитання, завдання для самостійної роботи), методики активізації процесу навчання, а також систему оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці".
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6611
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕСН) 2014 рікItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.