Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/8305
Назва: Оцінювання фінансової діяльності банку та розроблення його стратегії на основі збалансованої системи показників
Інші назви: Оценивание финансовой деятельности банка и разработка его стратегии на основе сбалансированной системы показателей
Assessment of the bank financial activity and development of its strategy based on the balanced scorecard
Автори: Безродна О. С.
Безродная Е. С.
Bezrodna O. S.
Теми: стратегія банку
збалансована система показників
складові фінансової діяльності банку
класифікація банківських стратегій
відстрочені та випереджальні показники
оцінювання фінансової діяльності банку
рентабельність власного капіталу банку
оцінювання збалансованості корпоративної стратегії банку
стратегия банка
сбалансированная система показателей
составляющие финансовой деятельности банка
классификация банковских стратегий
отсроченные и опережающие показатели
оценивание финансовой деятельности банка
рентабельность собственного капитала банка
оценивание сбалансированности корпоративной стратегии банка
bank’s strategy
balanced scorecard
components of the bank financial activity
classification of bank’s strategies
lagging and leading indicators
assessment of the bank financial activity
bank’s return on equity
assessment of the bank’s corporate strategy equation
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Безродна О. С. Оцінювання фінансової діяльності банку та розроблення його стратегії на основі збалансованої системи показників. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, 2014.
Короткий огляд (реферат): Дисертацію присвячено розвитку теоретичних положень і методичного забезпечення оцінювання фінансової діяльності банку, розробленню його стратегії з використанням збалансованої системи показників. У роботі розкрито зміст складових і визначено сучасний стан фінансової діяльності банків, узагальнено методи її оцінювання. Уточнено визначення поняття «стратегія банку», систематизовано існуючі класифікації банківських стратегій. Проведено розподіл інструментів і наукових підходів до оцінювання фінансової діяльності банку, розроблення його стратегії, обґрунтовано доцільність застосування збалансованої системи показників для їх реалізації та її склад. У межах фінансової та інших підсистем ЗСП банку здійснено розподіл відстрочених і випереджальних показників, уточнено перелік факторів впливу на рентабельність власного капіталу банку. Розроблено методичне забезпечення оцінювання фінансової діяльності банку та факторів впливу. Визначено напрями корегування стратегії, удосконалено методичний підхід до розроблення корпоративної стратегії банку. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання збалансованості корпоративної стратегії банку та надано рекомендації щодо її збалансування.
Диссертация посвящена развитию и усовершенствованию теоретических положений и методического обеспечения оценивания финансовой деятельности банка, разработке его стратегии с применением сбалансированной системы показателей. В работе раскрыто содержание составляющих финансовой деятельности банка, проанализированы ее современные тенденции и систематизированы методы оценивания. Уточнено определение понятия «стратегия банка», в котором учтена необходимость согласования стратегических целей и мероприятий, направленных на их достижение, что обеспечивает повышение эффективности финансовой деятельности банка в результате реализованных управленческих решений. Усовершенствована классификация банковских стратегий – предложен новый признак «сбалансированность стратегии», которая достигается сбалансированностью целей и финансовых ресурсов, интересов заинтересованных сторон банка, целями всех уровней управления, общих целей банка и личных целей сотрудников, их обязанностей и ответственности. Проведено распределение инструментов и научных подходов к оцениванию финансовой деятельности банка и разработке его стратегии как этапов стратегического управления. Для повышения эффективности их реализации обоснована целесообразность применения сбалансированной системы показателей и интегрированное использование положений системного, процессного, функционального, ситуационного, ресурсного, стоимостного, поведенческого, маркетингового и целевого подходов.
The dissertation is dedicated to development of abstract theorem and methodological support for assessment of the bank financial activity, development of its strategy based on the balanced scorecard. The work reveals components details, characterizes the current state of the bank financial activity, and summarizes methods of its assessment. It specifies the term “bank’s strategy”, systematizes existing classifications of bank’s strategies. It presents classification of tools and scientific approaches for assessment of the bank financial activity, development of its strategy. It proves usefulness of the balanced system of indicators and its components. Within financial and other subsystems of the bank BSC, the work presents classification of lagging and leading indicators, specifies the list of impact factors for the bank’s return on equity. The work presents development of methodological support for assessment of the bank financial activity and factors influencing it. It defines ways for the strategy adjustment, presents improvement of the methodological approach for development of the bank’s corporate strategy. In this work the author suggests the scientific-methodological approach for assessment of the bank’s corporate strategy equation and gives recommendations for its equation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8305
Розташовується у зібраннях:2014 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Безродна О С_Автореферат.pdf1,32 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.