Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/8307
Назва: Фінансове планування діяльності банку
Інші назви: Финансовое планирование деятельности банка
Financial Planning of Banking Activity
Автори: КИРКАЧ, СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
Kyrkach S. M.
Теми: фінансове планування діяльності банку
фінансовий план
ключові структурні компоненти фінансового плану
формування фінансового плану
показники оцінки поточного фінансового стану
фінансовий потенціал
конкурентна стратегія розвитку банку
финансовое планирование деятельности банка
финансовый план
ключевые структурные компоненты финансового плана
формирование финансового плана
показатели оценки текущего финансового состояния
финансовый потенциал
конкурентная стратегия развития банка
financial planning of banking activity
financial plan
key structural components of the bank’s financial plan
shaping the financial plan
indicators of assessment of the current financial condition
financial potential
competitive strategy of the bank’s development
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Киркач С. М. Фінансове планування діяльності банку. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, 2014.
Короткий огляд (реферат): Дисертацію присвячено розвитку теоретичних положень, розробці методичних підходів і науково-практичних рекомендацій щодо фінансового планування діяльності банку. У роботі уточнено визначення поняття «фінансове планування діяльності банку», встановлено місце та роль фінансового планування в процесі управління діяльністю банку. Обґрунтовано складові (підсистеми) системи фінансового планування діяльності банку. Конкретизовано ключові структурні компоненти фінансового плану банку, обґрунтовано процес його формування. Проаналізовано основні тенденції змін фінансових показників діяльності банку. Систематизовано існуючі проблеми у сфері фінансового планування діяльності банку та визначено можливі шляхи їх усунення. Обґрунтовано склад системи показників оцінки поточного фінансового стану банку. Розроблено методичний підхід до формування фінансового плану діяльності банку, який полягає в оцінці поточного фінансового стану банку та його фінансового потенціалу, з метою визначення конкурентної стратегії розвитку банку («регіональний лідер», «накопичення» або «імітаційна поведінка»). Розроблено методичний підхід до оцінювання ефективності фінансового планування діяльності банку, який полягає у співставленні поточного фінансового стану банку з урахуванням та без урахування його фінансового потенціалу. Сформовано фінансові плани діяльності банку за їх ключовими структурними компонентами. Визначено напрями вдосконалення фінансового планування діяльності банку.
Диссертация посвящена развитию теоретических положений, разработке методических подходов и научно-практических рекомендаций в сфере финансового планирования деятельности банка. В работе раскрыты теоретические аспекты финансового планирования деятельности банка, проанализировано его современное состояние, предложены пути повышения эффективности деятельности банка на основании финансового планирования. Уточнено определение понятия «финансовое планирование деятельности банка». Под финансовым планированием деятельности банка предложено понимать процесс формирования финансового плана банка, который предполагает анализ системы финансовых планов на всех уровнях финансового планирования его деятельности, определение текущего финансового состояния и финансового потенциала с целью обеспечения необходимыми финансовыми ресурсами развития банка для эффективной реализаций сформированного финансового плана. Определено место и роль финансового планирования в системе управления деятельностью банка, а именно обеспечение необходимыми ресурсами приоритетных направлений развития банка. Обоснованы основные составляющие (подсистемы) системы финансового планирования деятельности банка, в частности подсистемы субъектов (управляющая), объектов (управляемая), цели, заданий, функций, принципов, этапов, методов, инструментов, продуктов, нормативного и информационного обеспечения, факторов влияния, которые целесообразно разделить на обеспечивающие и информационные. Выделены ключевые структурные компоненты финансового плана деятельности банка (плановый баланс, плановый бюджет, финансовые показатели и нормативы деятельности банка), а также предложена последовательность этапов его формирования.
The thesis is devoted to development of theoretical provisions, methodological approaches and research and practice recommendations for financial planning of banking activity. The thesis specifies the definition of the term «financial planning of banking activity», determines the place and role of financial planning in the process of banking activity management. It describes the components (subsystems) structure of the system of financial planning of banking activity. The thesis indicates the key structural components of the bank’s financial plan, presents improvement of its shaping process. It gives analysis of the main trends in changes financial indicators of banking activity. It systematizes current problems in the sphere of financial planning of banking activity and determines possible ways for their solution. The thesis describes the structure of indicators of assessment of the current financial condition of the bank. It is suggests a methodological approach for shaping the banking activity financial plan, which is assessment of the current financial condition of the bank and its financial potential to decide on a competitive strategy of the bank’s development («regional leader», «accumulation» or «imitative behavior»). The thesis suggests a methodological approach for assessment of efficiency of financial planning of banking activity, which is comparison of current financial condition of the bank with and without consideration for its financial potential. It provides financial plans of banking activity on the strategic, tactic and operating level according to their key structural components. It determines ways of improvement of financial planning of banking activity.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8307
Розташовується у зібраннях:2014 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Автореферат_Киркач С.М..pdf454,04 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.