Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/8309
Назва: Формування системи фінансового контролінгу банківської діяльності
Інші назви: Формирование системы финансового контроллинга банковской деятельности
The formation of the financial controlling system for banking
Автори: МАКСІМОВА, МАРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Максимова М. В.
Maksimova M. V.
Теми: фінансовий контролінг банківської діяльності
готовність банку до формування системи фінансового контролінгу
система показників фінансового контролінгу пріоритетних банківських операцій
діагностичний інструментарій
оцінювання результативності формування системи фінансового контролінгу банківської діяльності
финансовый контроллинг банковской деятельности
готовность банка к формированию системы финансового контроллинга
система показателей финансового контроллинга приоритетных банковских операций
диагностический инструментарий
оценивание результативности формирования системы финансового контроллинга банковской деятельности
financial controlling of banking
bank preparation for the formation of the financial controlling system
system of financial controlling indicators of top-priority bank transactions
diagnostic instruments
assessment of efficiency of the formation of the financial controlling system
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Максімова М.В. Формування системи фінансового контролінгу банківської діяльності. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, 2014.
Короткий огляд (реферат): Дисертацію присвячено розвитку теоретичних положень, удосконаленню та розробці методичних підходів і науково-практичних рекомендацій до формування системи фінансового контролінгу банківської діяльності. Здійснено аналіз функціонування банків України та визначено передумови впровадження системи фінансового контролінгу. Уточнено поняття «фінансовий контролінг банківської діяльності», в якому пріоритетні банківські операції (кредитні, валютні, із залучення коштів, з розрахунково-касового обслуговування, операції з цінними паперами) обрано об’єктами фінансового контролінгу. Обґрунтовано основні складові й етапи формування системи фінансового контролінгу банківської діяльності. Запропоновано методичний підхід до оцінки рівня готовності банку до формування системи фінансового контролінгу. Удосконалено процес формування системи показників фінансового контролінгу пріоритетних банківських операцій для експрес-оцінювання, а також діагностичний інструментарій фінансового контролінгу банківської діяльності, що ґрунтується на визначенні рівнів показників оцінки її стану. Доведено необхідність оцінки компетентності персоналу в процесі формування системи фінансового контролінгу. Розроблено методичний підхід до оцінювання результативності формування системи фінансового контролінгу.
Диссертация посвящена развитию теоретических положений, усовершенствованию и разработке методических подходов и научно-практических рекомендаций по формированию системы финансового контроллинга и ее внедрению в банковскую деятельность. В диссертации проведен анализ функционирования банков Украины в разрезе таких показателей, как динамика доходов, расходов, прибыли, а также показателей рентабельности активов и капитала. Уточнено понятие «финансовый контроллинг банковской деятельности», под которым предложено понимать вид контроллинга, обеспечивающий поддержку финансовых управленческих решений с целью повышения эффективности приоритетных банковских операций (кредитных, валютных, по привлечению средств, по расчетно-кассовому обслуживанию, с ценными бумагами) и финансовой результативности деятельности банка в целом. Обоснованы основные элементы системы финансового контроллинга банковской деятельности и представлены в следующей последовательности: цель и принципы составляют первый уровень, а остальные элементы расположены в порядке упоминания – субъекты контроллинга, функции, инструменты и объекты. Раскрыта сущность и последовательность формирования системы финансового контроллинга банковской деятельности.
The thesis is devoted to development of theoretical provisions, improvement and development of methodological approaches and research and practice recommendations for formation the financial controlling system for banking. The thesis presents analysis of Ukrainian banks functioning and determines prerequisites for introduction of the financial controlling system. It specifies the term “financial controlling of banking”, in which top-priority bank transactions (credit, currency transactions, transactions with employment of funds, transactions of payment and cash services, transactions with securities) were chosen as financial controlling objectives. The thesis justifies the main elements and stages of the formation of the financial controlling system for banking. It suggests a methodological approach for assessment of the level of the bank preparation for building the financial controlling system for banking. The thesis suggests improvement of the process of formation of the system of financial controlling indicators of top-priority bank transactions for express-assessment and diagnostic instruments for financial controlling of banking, based on determination of levels of its performance indicators. It proves the necessity of personnel competence assessment during the process of the formation of the financial controlling system. It also presents a methodological approach for assessment of efficiency of the formation of the financial controlling system.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8309
Розташовується у зібраннях:2014 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Максімова М.В._АВТОРЕФЕРАТ.pdf1,31 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.