Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/8871
Title: Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Стратегія підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання
Authors: Селезньова Г. О.
Запащук Л. В.
Keywords: стратегія
процес розробки стратегії
місія
стратегічна мета
зовнішнє середовище підприємства
стратегічний аналіз
стратегічний потенціал підприємства
SWOT-аналіз
матриця Boston Consulting Group
матриця McKinsey
матриця BZB
матриця Skandstart
стратегічний набір підприємства
диверсифікація
інтеграція
"портфель" підприємства
конкурентна стратегія
Issue Date: 2015
Publisher: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Стратегія підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / укл. Г. О. Селезньова, Л. В. Запащук. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 64 с. (Укр. мов.)
Abstract: Подано методичні рекомендації до виконання практичних завдань, які згруповані за модулями та охоплюють основні теми навчальної дисципліни. Запропоновані завдання передбачають різний рівень складності, що дозволяє визначити ступінь засвоєння студентами теоретичних знань і набуття практичних вмінь та навичок у використанні інструментарію розробки й реалізації стратегії на підприємстві згідно з професійними компетентностями. Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства".
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8871
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015-Селезньова Г. О., Запащук Л. В..pdf608,34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.