Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/9375
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна відповідальність" для студентів спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" денної форми навчання
Authors: Ушкальов В. В.
Keywords: соціальна відповідальність
організаційна культура
етика бізнесу
Issue Date: 2014
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна відповідальність" для студентів спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" денної форми навчання / укл. В. В. Ушкальов. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 60 с. (Укр. мов.)
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних занять, матеріали щодо закріплення знань (самостійну роботу, контрольні запитання), критерії оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення навчальної дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" денної форми навчання.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9375
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014-Ушкальов В. В..pdf983,66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.