Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/9482
Title: Компетентнісний підхід у побудові навчальної програми за спеціальністю «Економіка підприємства» : навчально-практичний посібник
Authors: Афанасьєв М. В.
Боровик М. В.
Гонтарева І. В.
Keywords: компетентності
економіка підприємства
бакалаври
магістри
маркетинг
менеджмент
стратегія підприємства
організація виробництва
проектний аналіз
потенціал і розвиток підприємства
планування і контроль на підприємстві
економіка та організація інноваційної діяльності
економічне управління підприємством
управління проектами
управління конкурентоспроможністю підприємства
управління стратегічними змінами
самостійна робота студентів
запитання для самодіагностики
запитання для самоопрацювання
типові практичні завдання
поточний контроль
підсумковий контроль
екзаменаційне завдання
критерії оцінювання
Issue Date: 2013
Publisher: ІНЖЕК
Citation: Компетентнісний підхід у побудові навчальної програми за спеціальністю «Економіка підприємства» : навчально-практичний посібник / М. В. Афанасьєв, М. В. Боровик, І. В. Гонтарева та ін. ; за заг. ред. канд. екон. наук, професора Афанасьєва М. В. – Х. : ІНЖЕК, 2013. – 392 с.
Abstract: Запропоновано методичні рекомендації щодо розробки навчальної програми з Економіки підприємства. З одного боку вони є самостійним навчально-методичним посібником, у якому викладено перелік компетентностей за спеціальністю «Економіка підприємства», індивідуальний план, перелік запитань для самодіагностики та самоопрацювання, приклади типових практичних завдань, систему поточного та підсумкового контролю знань студентів з кожної навчальної дисципліни. З іншого боку, він може слугувати добрим доповненням до однойменного підручника. Навчально-методичне видання адресоване студентам різних освітніх програм, а також викладачам економіки, менеджменту, бізнесу, особливо у світлі переходу на компетентістний підхід у навчанні, при посиленні практичної підготовки, з метою формування компетентних фахівців.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9482
Appears in Collections:Навчальні видання (ЕПОБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.