Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/9678
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія" для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання
Authors: Михайленко Д. Г.
Полубєдова А. О.
Keywords: психологія
компетентність
психіка
особистість
Issue Date: 2015
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія" для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання [Електронний ресурс] / укл. Д.Г. Михайленко, А.О. Полубєдова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (765 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 57 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, вміщено плани лекцій, практичних та семінарських занять, матеріали щодо закріплення знань (самостійну роботу, контрольні запитання), методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9678
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕСН) 2015 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015-ЕВ Михайличенко Д. Г., Полубєдова А. О.pdf645,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.