Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/9772
Назва: Організація конкурентної розвідки в системі фінансово-економічної безпеки підприємства
Інші назви: Организация конкурентной разведки в системе финансово-экономической безопасности предприятия.
Organization of competitive intelligence in the financial and economic security
Автори: Новиков Д. В.
Novikov D.
Теми: конкурентна розвідка
комерційна таємниця
система безпеки
безпека
конфіденційність
секретність
конкурентная разведка
коммерческая тайна
система безопасности
безопасность
конфиденциальность
секретность
competitive intelligence
trade secrets
security system
security
confidentiality
privacy
Дата публікації: 2015
Видавництво: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Бібліографічний опис: Новиков Д.В. Організація конкурентної розвідки в системі фінансово-економічної безпеки підприємства: дипломна робота на здубуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»/ Д.В. Новиков. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015.
Короткий огляд (реферат): Магістерська дипломна робота присвячена дослідженню теоретичних методичних засад організації конкурентної розвідки в системі фінансово-економічної безпеки, виявленню загроз конкурентній розвідці та формуванню рекомендацій щодо їх нейтралізації. Об’єктом дослідження магістерської дипломної роботи є організація конкурентної розвідки на підприємстві. Предметом дослідження є теоретико-методичні положення і підходи організації та функціонування конкурентної розвідки на підприємстві. Дослідження включає: аналіз наукових підходів до визначення конкурентної розвідки, визначення ролі конкурентної розвідки підприємства та оцінка його впливу на забезпечення конкурентної розвідки; аналіз науково-методичного та нормативно-правового забезпечення конкурентної розвідки ТОВ «Дергачівського Моторобудівного Заводу»; конкурентної розвідки ТОВ «Дергачівського Моторобудівного Заводу»; розроблення рекомендацій щодо забезпечення конкурентної розвідки ТОВ «Дергачівського Моторобудівного Заводу». Реалізація запропонованих в магістерській дипломній роботі рекомендацій дає можливість забезпечити підвищення ефективності та стійкості функціонування як ТОВ «Дергачівського Моторобудівного Заводу» в організації конкурентної розвідки, так і інших підприємств.
Магистерская дипломная работа посвящена исследованию теоретических и методических основ организации конкурентной разведки в системе финансово-экономической безопасности, выявлению угроз конкурентной разведке и формированию рекомендаций по их нейтрализации. Объектом исследования магистерской дипломной работы является организация конкурентной разведки на предприятии. Предметом исследования являются теоретико-методические положения и подходы организации и функционирования конкурентной разведки на предприятии. Исследование включает: анализ научных подходов к определению конкурентной разведки, определение роли конкурентной разведки предприятия и оценка его влияния на обеспечение конкурентной разведки; анализ научно-методического и нормативно-правового обеспечения конкурентной разведки ООО «Дергачевского Моторостроительного Завода»; конкурентной разведки ООО «Дергачевского Моторостроительного Завода»; разработка рекомендаций по обеспечению конкурентной разведки ООО «Дергачевского Моторостроительного Завода». Реализация предложенных в магистерской дипломной работе рекомендаций дает возможность обеспечить повышение эффективности и устойчивости функционирования как ООО «Дергачевского Моторостроительного Завода» в организации конкурентной разведки, так и других предприятий.
Master's thesis investigates the theoretical and methodological foundations of competitive intelligence in the system of financial-economic security, emerging threats to competitive intelligence and the formulation of recommendations for their neutralization. The object of this study's thesis is the organization of competitive intelligence in the enterprise. The subject of research are theoretical and methodological principles and approaches of the organization and functioning of competitive intelligence in the enterprise. The study includes: the analysis of scientific approaches to the definition of competitive intelligence, defining the role of competitive intelligence of the company and assessment of its impact on the provision of competitive intelligence; analysis of scientific-methodical and normative-legal support of competitive intelligence LLC "Dergachi Engine Plant"; competitive intelligence LLC "Dergachi Engine Plant"; development of recommendations on provision of competitive intelligence LLC "Dergachi Engine Plant". The implementation of the master's thesis gives recommendations to improve the effectiveness and sustainability of their operations as LLC "Dergachi Engine Plant" in the organization, competitive intelligence, and other businesses.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9772
Розташовується у зібраннях:Дипломні магістерські роботи (МБЕА) - 2015 р

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Новиков Д.В..pdf129,66 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.