Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/9774
Назва: Забезпечення економічної безпеки в системі управління оборотним капіталом підприємства
Інші назви: Обеспечение экономической безопасности в системе управления оборотным капиталом предприятия
Ensuring economic security in the management of working capital of the enterprise
Автори: Просцова Я. Е.
Просцова Я. Є.
Prostsova Y.
Теми: економічна безпека
управління
обоборотний капітал
загрози
ризики
комплексна програма
джерела фінансування
экономическая безопасность
управление
оборотный капитал
угрозы
риски
комплексная прграмма
источники финансирования
economic security
management
working capital
threats
risks
complex program
funding
Дата публікації: 2015
Видавництво: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Бібліографічний опис: Просцова Я. Е. Забезпечення економічної безпеки в системі управління оборотним капіталом підприємства: дипломна робота на здубуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»/ Я.Е. Просцова. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015.
Короткий огляд (реферат): Об’єктом дослідження є система управління оборотним капіталом підприємства. Предметом дослідження є економічна безпека в системі управління оборотним капіталом підприємства. Метою роботи є теоретичне та методичне обґрунтування та розробка заходів щодо забезпечення економічної безпеки в системі управління оборотним капіталом підприємства. Для досягнення мети в роботі поставлені наступні завдання: узагальнити підходи щодо визначення поняття «економічна безпека» в аспекті його еволюції; визначити економічну сутність та джерела формування оборотного капіталу сучасного підприємства; розкрити сутність політики управління оборотним капіталом сучасного підприємства; провести оцінку фінансового стану підприємства та визначити ефективність використання його оборотних активів; описати чинники загроз економічної діяльності суб’єкта господарювання. За результатами дослідження було побудовано структурно-функціональну модель формування комплексної програми управління оборотним капіталом, удосконалено методичні аспекти оптимізації структури джерел фінансування оборотного капіталу та мінімізації фінансових ризиків та сплановано потреби підприємства в оборотному капіталі в аспекті економічної безпеки.
Объектом исследования является система управления оборотным капиталом предприятия. Предмет исследования – экономическая безопасность в системе управления оборотным капиталом предприятия. Целью работы является теоретическое и методическое обоснование и разработка мероприятий по обеспечению экономической безопасности в системе управления оборотным капиталом предприятия. Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи: обобщить подходы к определению понятия «экономическая безопасность» с точки зрения его эволюции; определить экономическую сущность и источники формирования оборотного капитала современного предприятия; раскрыть сущность политики управления оборотным капиталом современного предприятия; провести оценку финансового состояния предприятия и определить эффективность использования его оборотных активов; описать факторы угроз экономической деятельности предприятия. По результатам исследования была построена структурно-функциональную модель формирования комплексной программы управления оборотным капиталом, усовершенствованы методические подходы к оптимизации структуры источников формирования оборотного капитала и минимизации финансовых рисков и спланирована потребность в оборотном капитале с учётом обеспечения экономической безопасности предприятия.
The object of study is the system working capital management company. The subject of research is economic security in the management of working capital of the enterprise. The aim is theoretical and methodological basis and development activities to ensure economic security in the management of working capital of the enterprise. To achieve this goal in the following objectives: to summarize approaches to the definition of "economic security" in terms of its evolution; determine the economic substance and sources of working capital of the modern enterprise; discover the essence of working capital management policy of the modern enterprise; to assess the financial condition of the company and to determine the efficiency of its current assets; Describe factors threats of economic activity of the entity. The study was built structural and functional model of integrated program management of working capital, improved methodological aspects of optimization of structure of sources of financing of working capital and minimize financial risks and planned needs of the enterprise working capital in terms of economic security.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9774
Розташовується у зібраннях:Дипломні магістерські роботи (МБЕА) - 2015 р

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Просцова Я. Е..pdf50,32 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.