DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет фінансовий >
Кафедра банківської справи >
Монографії (БС) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11707

Title: Контролінг як технологія управління фінансовими та нефінансовими структурами : монографія
Other Titles: Контроллинг как технология управления финансовыми и нефинансовыми структурами : монография
Controlling as a management technology of financial and non-financial institutions : monograph
Authors: Колодізєв О. М.
Чмутова І. М.
Азізова К. М.
Максімова М. В.
Колодизев О. Н.
Чмутова И. Н.
Азизова Е. М.
Максимова М. В.
Kolodiziev O.
Chmutova I.
Azizova E.
Maksimova M.
Keywords: технологія управління
контролінг
функції управління
банк
підприємство
інструменти контролінгу
моніторинг
бенчмаркінг
підконтрольні показники
технология управления
контроллинг
функции управления
банк
предприятие
инструменты контроллинга
мониторинг
бенчмаркинг
подконтрольные показатели
management technology
controlling
management functions
bank
enterprise
instruments of controlling
monitoring
benchmarking
controlling indicators
Issue Date: 2014
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Контролінг як технологія управління фінансовими та нефінансовими структурами : монографія / О. М. Колодізєв, І. М. Чмутова, К. М. Азізова та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 348 с. (Укр. мов.)
Abstract: Розроблено теоретичні положення, методичне забезпечення і практичний інструментарій щодо використання технології контролінгу в управлінні фінансовими установами (на прикладі банків) та нефінансовими організаціями (на прикладі промислових підприємств). Розвинуто теоретичні положення формування системи контро¬лінгу у виробничій та фінансовій сферах; розроблено інструментальне забезпечення контролінгу на підприємствах; обґрунтовано методичне забезпечення впровадження контролінгу у банківську діяльність. Рекомендовано для наукових працівників, фахівців у галузі економіки й управління, банківської справи, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Разработаны теоретические положения, методическое обеспечение и практический инструментарий использования технологии контроллинга в управлении финансовыми учреждениями (на примере банков) и нефинансовыми организациями (на примере промышленных предприятий). Получили развитие теоретические положения формирования системы контроллинга в производственной и финансовой сферах; разработано инструментальное обеспечение контроллинга на предприятиях; обосновано методическое обеспечение внедрения контроллинга в банковскую деятельность. Рекомендовано для научных работников, специалистов в области экономики и управления, банковского дела, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей высших учебных заведений.
The theoretical principles, methodical support and practical tools have been developed to use the technology of controlling in the management of financial institutions (with banks taken as an example) and non-financial organizations (with industrial enterprises taken as an example). The theoretical principles of forming the system of controlling in the production and financial sectors have been further developed; instrumental support of controlling at enterprises has been developed; methodical support of the introduction of controlling in banking activities has been justified. Recommended for scientists, experts in the economy, management and banking, lecturers, postgraduates and students of economic specialities of higher educational institutions.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11707
ISBN: ISBN 978-966-676-562-1
Appears in Collections:Монографії (БС)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2014- Колодізєв О. М., Чмутова І. М., та ін.pdf6.16 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback