DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет економічної інформатики >
Кафедра природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності >
Статті (ЕБЖ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11749

Title: Гармонійне виховання особистості – сучасна концепція вузівської підготовки професійних фахівців
Other Titles: Гармоническое воспитание личности – современная концепция вузовской подготовки профессиональных специалистов
Harmonious education of the person - the modern concept of university training of professionals
Authors: Крюк А. Г.
Браташевський А. Ю.
Дудко П. Д.
Kriuk A. G.
Bratashevsky A. Y.
Dudko P. D.
Keywords: виховання особистості
підготовка професійних фахівців
освітнє середовище
інформаційні технології
філософія
воспитание личности
подготовка профессиональных специалистов
образовательная среда
информационные технологииэстетика
эстетика
education of the individual
training of professionals
educational environment
information technology
aesthetics
Issue Date: 2003
Publisher: ХНПК “ФЕД”
Citation: Гармонійне виховання особистості – сучасна концепція вузівської підготовки професійних фахівців // Фізичні та комп'ютерні технології: праці 8-ої міжнародної науково-технічної конференції, 9–10 грудня 2003. – Харків: ХНПК “ФЕД”, 2003. – С. 55–57.
Abstract: Показано, що освітній процес у вузі повинен включати крім спеціальної підготовки знання нових інформаційних технологій і знання естетики й моральних принципів у суспільстві. Це дає можливість формування людини, здатної легко ввійти в активне життя сучасного складного суспільства
Показано, что образовательный процесс в вузе должен включать кроме специальной подготовки, знания новых информационных технологий и знания эстетики и моральных принципов в обществе. Это дает возможность формирование человека, способного легко войти в активную жизнь современного сложного общества
It is shown that the educational process in high school must include in addition to specialized training, knowledge, new information technologies and knowledge of aesthetics and morality in society. This enables the formation of the person the ability to easily enter into the active life of a modern complex society
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11749
Appears in Collections:Статті (ЕБЖ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Крюк А.Г., Браташевский А.Ю., , Дудко П.Д. - 8 конф ФЭД.pdf154.77 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback