DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет економічної інформатики >
Кафедра природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності >
Методичні матеріали (ЕБЖ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12108

Title: Вивчення верстата і підготовка програми для верстата з ЧПУ моделі ТПК-125ВМ. Методичний посібник для лабораторних робіт
Other Titles: Изучение станка и подготовка программы для станка с ЧПУ модели ТПК-125ВМ. Методическое пособие для лабораторных работ
Machine learning and training program for machine with CNC model TPC-125VM. Textbook for laboratory works
Authors: Алімочкін В. М.
Алимочкин В. М.
Alimochkin V. M.
Keywords: головний рух
рух подачі
кінематичний ланцюг
револьверна головка
цифровий код
перфолента
главное движение
движение подачи
кинематическая цепь
револьверная головка
буквенно-цифровой код
major move
feed motion
turret
alphanumeric code
punched tape
Issue Date: 1982
Publisher: ХАІ
Citation: Вивчення верстата і підготовка програми для верстата з ЧПУ моделі ТПК-125ВМ. Методичний посібник для лабораторних робіт. ХАІ, м. Харків, 1982, c.20
Abstract: Наведено спеціалізований токарний верстат високої точності моделі ТПК-125ВМ з ЧПУ призначений для патронної і центрової обробки за програмою, яка записана на паперовій перфорованій стрічці, високоточних деталей (фланців, кришок, роторів, валиків і ін.) з різних матеріалів (сталей, нержавіючих і жароміцних сплавів і кольорових металів). Допоможе студентам вивчити призначення, особливості пристрою і принцип дії токарного спеціалізованого верстата моделі ТПК-125ВМ з числовим програмним управлінням, методику кодування інформації і підготовку керуючої програми СЧПУ «М-221Т» з реалізацією програми на верстаті
Приведен специализированный токарный станок высокой точности модели ТПК-125ВМ с ЧПУ предназначен для патронной и центровой обработки по программе, записанной на бумажной перфорированной ленте, высокоточных деталей (фланцев, крышек, роторов, валиков и др.) из различных материалов (сталей, нержавеющих и жаропрочных сплавов и цветных металлов). Поможет студентам изучить назначение, особенности устройства и принцип действия токарного специализированного станка модели ТПК-125ВМ с числовым программным управлением, методику кодирования информации и подготовку управляющей программы СЧПУ «М-221Т» с реализацией программы на станке
An specialized lathe high precision model TPK-125VM CNC is designed for cartridge and center on the processing program recorded on paper perforated tape, high-precision parts (flanges, caps, rotors, rollers, etc.) Of different materials (steel, stainless and heat resistant alloys and non-ferrous metals). It will help students to study purpose, the device features and operation of a specialized lathe machine TPK-125VM models with numerical control, a technique of encoding information and the preparation of the control program the control system "M-221T" with the implementation of the program on the machine
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12108
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕБЖ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Изучение станка и подготовка программы для станка с ЧПУ модели ТПК-125ВМ 1982.pdf206.1 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback