DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет фінансовий >
Кафедра банківської справи >
Статті (БС) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12146

Title: Об’єкти моніторингу якості освіти у вищому навчальному закладі
Other Titles: Объекты мониторинга качества образования в высшем учебном заведении
Objects of monitoring the quality of education in higher education
Authors: Азізова К. М.
Азизова Е. М.
Azizovа K. M.
Keywords: моніторинг
вищий навчальний заклад
освіта
система моніторингу
мониторинг
высшее учебное заведение
образование
система мониторинга
monitoring
institution of higher education
education and monitoring system
Issue Date: 2016
Publisher: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Citation: Азізова К. М. Об’єкти моніторингу якості освіти у вищому навчальному закладі / К. М. Азізова // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій : матеріали І міжнар. наук.-практич. конф. викладачів і аспірантів, 30 берез. 2016 р. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С. 10-14.
Abstract: Першочерговою задачею моніторингу якості освіти є забезпечення оптимізації взаємозв’язків і залежностей інформаційних потоків між всіма основними функціями управління, що забезпечить можливість отримання релевантної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення якості освіти вищого навчального закладу.
Первоочередной задачей мониторинга качества образования является обеспечение оптимизации взаимосвязей и зависимостей информационных потоков между всеми основными функциями управления, что обеспечит возможность получения релевантной информации, необходимой для принятия управленческих решений по обеспечению качества образования вуза.
The primary task of monitoring the quality of education is to ensure the optimization of relationships and dependency information flows between all key management functions that provide the possibility of obtaining relevant information necessary for decision making in quality assurance of higher education.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12146
Appears in Collections:Статті (БС)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Азізова К.М._БС_тези 2.pdf190.59 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback