DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет фінансовий >
Кафедра управління фінансовими послугами >
Статті (УФП) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15798

Title: Розвиток ресурсного потенціалу страхових компаній України
Other Titles: Развитие ресурсного потенциала страховых компаний Украины
Development of the resource potential of Ukrainian insurance companies
Authors: Корват О. В.
Корват Е. В.
Korvat O. V.
Keywords: ресурсний потенціал
страхова компанія
розвиток ресурсного потенціалу
професіоналізм
творчі здібності
інформаційна взаємодія
ресурсный потенциал
страховая компания
развитие ресурсного потенциала
профессионализм
творческие способности
информационное взаимодействие
resource potential
insurance company
development of resource potential
professionalism
creative skills
information interaction
Issue Date: 2017
Citation: Корват О. В. Розвиток ресурсного потенціалу страхових компаній України / О. В. Корват // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук-практ. конф., м. Дніпро, 30 – 31 березня 2017 р. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 463-467. [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://nmetau.edu.ua/file/conf.nmetau.pdf.
Abstract: Розглянуто ресурсний потенціал як здатність підприємства використовувати ресурси для досягнення цілей. Проаналізовано особливості ресурсного потенціалу страхових компаній. Обґрунтовано, що розвиток ресурсного потенціалу страховиків базується на професіоналізмі, творчих здібностях й інформаційній взаємодії менеджменту та персоналу, а також інформаційній взаємодії між страховиками та державними органами.
Рассмотрен ресурсный потенциал как способность предприятия использовать ресурсы для достижения целей. Проанализированы особенности ресурсного потенциала страховых компаний. Обосновано, что развитие ресурсного потенциала страховщиков базируется на профессионализме, творческих способностях и информационном взаимодействии менеджмента и персонала, а также информационном взаимодействии между страховщиками и государственными органами.
The resource potential was considered as an enterprise's ability to use resources to achieve its goals. Features of the resource potential of insurance companies were analyzed. It was substantiated that the development of the resource potential of insurers is based on professionalism, creative skills and information interaction of management and personnel, as well as information interaction between insurers and state authorities.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15798
Appears in Collections:Статті (УФП)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Korvat-NMetAU 2017.pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback