DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет менеджменту та маркетингу >
Кафедра менеджменту >
Наукові роботи студентів >
Дипломні магістерські роботи - 2017 р. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15913

Title: Управляння збутовою політикою підприємства
Other Titles: Управления сбытовой политикой предприятия
The theme of "management of marketing policy of the enterprise
Authors: Завгородній А. В.
Завгородний А. В.
Zavgorodniy А.
Keywords: збут
збутова діяльність
збутова політика
управління збутовою політикою
сбыт
сбытовая деятельность
сбытовая политика
управление сбытовой политикой
sales
sales management
sales policy
marketing policy management
Issue Date: 2017
Citation: Завгородній А. В. Управляння збутовою політикою підприємства : дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра : спец. 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" / А. В. Завгородній, - Х.: ХНЕУ , 2017
Abstract: Метою магістерської роботи є дослідження підходів для формування збутової системи підприємства, методів і технологій аналізу та управління збутовою політикою підприємства, оптимізації збутових процесів. Об’єктом дослідження виступає процес розробки збутової політики підприємства для підвищення його конкурентоспроможності та досягнення конкурентних переваг. Предметом дослідження є оцінка збуту підприємства основа при формуванні збутової діяльності підприємства
Целью магистерской работы является исследование подходов для формирования сбытовой системы предприятия, методов и технологий анализа и управления сбытовой политикой предприятия, оптимизации сбытовых процессов. Объектом исследования выступает процесс разработки сбытовой политики предприятия для повышения его конкурентоспособности и достижения конкурентных преимуществ. Предметом исследования является оценка сбыта предприятия основы при формировании сбытовой деятельности предприятия
The purpose of the master's work is research approaches for the formation of a marketing enterprise system, methods and techniques of analysis and management of enterprise marketing policy, optimization of sales processes. The object of the research is the process of developing a marketing policy of the company to increase its competitiveness and achieve competitive advantage. The subject of the study is to evaluate sales company marketing base in the formation of the company
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15913
Appears in Collections:Дипломні магістерські роботи - 2017 р.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Завгородній А.В..pdf129.97 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback