DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет консалтингу і міжнародного бізнесу >
Кафедра вищої математики та економіко-математичних методів >
Методичні матеріали (ВМ) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16028

Назва: Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економетрика" для студентів галузей знань 0305 "Економіка і підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" денної форми навчання
Інші назви: Методические рекомендации и задания к выполнению контрольных работ по учебной дисциплине "Эконометрика" для студентов отраслей знаний 0305 "Экономика и предпринимательство", 0306 "Менеджмент и администрирование" дневной формы обучения
Guidelines and tasks for carrying out tests on the academic discipline "Econometrics" for full-time students of subject areas 0305 "Economics and Entrepreneurship", 0306 "Management and Administration"
Автори: Малярець Л. М.
Мінєнкова О. В.
Малярец Л. М.
Миненкова Е. В.
Malуarets L.
Minenkova O.
Ключові слова: економетричні моделі
парна лінійна регресія
коефіцієнт регресії
коефіцієнт кореляції
коефіцієнт апроксимації
коефіцієнт еластичності
значущість моделі та її параметрів
багатофакторна лінійна модель
мультиколінеарність
автокореляція залишків
гетероскедастичність
системи одночасних рівнянь
часові ряди
эконометрические модели
парная линейная регрессия
коэффициент регрессии
коэффициент корреляции
коэффициент аппроксимации
коэффициент эластичности
значимость модели и ее параметров
многофакторная линейная модель
мультиколинеарность
автокорреляция остатков
гетероскедастичность
системы одновременных уравнений
временные ряды
econometric models
pair linear regression
regression coefficient
correlation coefficient
coefficient of approximation
coefficient of elasticity
significance of the model and its parameters
multivariate linear model
multicollinearity
autocorrelation of the residuals
heteroscedasticity
simultaneous equations
time series
Дата публікації: 2016
Видавець: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Бібліографічний опис: Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Економетрика" для студентів галузей знань 0305 "Економіка і підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" денної форми навчання / уклад. Л. М. Малярець, О. В. Мінєнкова. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 56 с.
Короткий огляд (реферат): Вміщено чотири контрольних роботи по десять варіантів у кожній, а також приклад виконання нульового варіанта кожної із цих контрольних робіт. Рекомендовано для студентів галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" денної форми навчання.
Помещено четыре контрольные работы по десять вариантов в каждой, а также пример выполнения нулевого варианта каждой из этих контрольных работ. Рекомендовано для студентов отраслей знаний 0305 "Экономика и предпринимательство", 0306 "Менеджмент и администрирование" дневной формы обучения.
Four tests are contained, ten variants in each, as well as an example of the zero variant of each of these tests. Recommended for full-time students of subject areas 0305 "Economics and Entrepreneurship", 0306 "Management and Administration".
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16028
Розташовується у зібраннях:Методичні матеріали (ВМ)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
2016-Малярець_Л_М__Мінєнкова_О_В.PDF1,14 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок