DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет економіки і права >
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ >
Статті (РЕ) >
Статті (РЕ) 2017 рік >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16099

Title: Approaches to improvement of motivation of innovative activity of em-ployees
Other Titles: Підходи до удосконалення мотивації інноваційної діяльності пра-цівників підприємства
Подходы к совершенствованию мотивации инновационной дея-тельности работников предприятия
Authors: Kozhanova Ye.
Кожанова Є. П.
Кожанова Е. Ф.
Keywords: innovation
personnel
personnel selection
innovation in personnel policy
promotion of resistance to innovation
techniques of neutralization resistance
інновації
персонал
відбір персоналу
нововведення в кадровій роботі
стимулювання
опір інноваціям
методи нейтралізації опору
инновации
отбор персонала
нововведения в кадровой работе
стимулирования
сопротивление инновациям
методы нейтрализации сопротивления
Issue Date: 2017
Citation: Kozhanova Ye. Approaches to improvement of motivation of innovative activity of employees / Є.П. Кожанова // Розвиток європейського простору очима молоді: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції докторантів, молодих учених та студентів, м. Харків, 28 квітня 2017 року. – Харків: ФОП Панов А.М., 2017. – 136 с.
Abstract: In the article the staff as a major innovative resource company, approaches to the selection of personnel in terms of innovative business focus, focus innovations in personnel work in traditional and innovative organization, fostering innovation system employees, internal and external factors and methods for neutralizing resistance to innovation.
В статті розглянуто персонал як найважливіший інноваційний ресурс підприємства, підходи до відбору персоналу в умовах інноваційної спрямованості підприємств, спрямованість нововведень в кадровій роботі в традиційній та інноваційній організації, систему стимулювання інноваційної діяльності працівників, внутрішні і зовнішні фактори та методи нейтралізації опору інноваціям.
В статье рассмотрені персонал как важнейший инновационный ресурс предприятия, подходы к отбору персонала в условиях инновационной направленности предприятий, направленность нововведений в кадровой работе в традиционной и инновационной организации, систему стимулирования инновационной деятельности работников, внутренние и внешние факторы и методы нейтрализации сопротивления инновациям.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16099
Appears in Collections:Статті (РЕ) 2017 рік

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Кожанова Е.Ф. Статья.pdf92.98 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback