DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет економічної інформатики >
Кафедра комп'ютерних систем і технологій >
Статті (КСТ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16174

Title: E-портфоліо кафедри як інструмент удосконалення процесу навчання
Other Titles: Е-портфолио кафедры как инструмент совершенствования процесса обучения
E-portfolio as a tool for improving the chair of the learning process
Authors: Бережна О. Б.
Андрющенко Т. Ю.
Бережная Е. Б.
Вerezhna О.
Andriushchenko T.
Keywords: електронне освітнє портфоліо
е-портфоліо
адаптивний дизайн
функції колективного портфоліо
компоненти CMS Joomla!
электронное образовательное портфолио
е-портфолио
адаптивный дизайн
функции коллективного портфолио
компоненты CMS Joomla!
electronic educational portfolio
e-portfolio
adaptive design
function of collective portfolio
components CMS Joomla!
Issue Date: 2015
Citation: Бережна О. Б. E-портфоліо кафедри як інструмент удосконалення процесу навчання / О. Б. Бережна, Т. Ю. Андрющенко // Системи обробки інформації: проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії. – Х.: Вид-во Харк. ун-т Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2015. - Вип. № 4 (129). - С. 174-180.
Abstract: Розглянуто можливість використання електронного портфоліо кафедри як інструменту удосконалення процесу навчання у ВНЗ. Виявлено групи факторів (зовнішні, технічні та психологічні), що заважають повноцінному використанню потенціалу колективних е-портфоліо. Розроблено рекомендації щодо структури та функціоналу освітнього сайту-портфоліо залежно від основної мети його призначення та цільової аудиторії користувачів. Надано рекомендації щодо вибору CMSдля побудови сайту та щодо дизайну колективного е-портфоліо.
Рассмотрена возможность использования электронного портфолио кафедры в качестве инструмента совершенствования процесса обучения в вузе. Выявлены группы факторов (внешние, технические и психологические), которые мешают полноценному использованию потенциала коллективных е-портфолио. Разработаны рекомендации по структуре и функционалу образовательного сайта-портфолио в зависимости от основной цели его назначения и целевой аудитории пользователей. Даны рекомендации по выбору CMS для построения сайта и по дизайну коллективного е-портфолио.
The possibility of using an electronic portfolio of the department as a tool to improve the learning process at the university.Identified the groups of factors (external, technical and psychological) that prevent the full use of the potential of collective e-portfolio. Make some recommendations on the structure and functional educational site portfolio, depending on the main goal of its purpose and target audience of users. Recommendations on the choice of CMS to build a site and design collective e-portfolio.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16174
Appears in Collections:Статті (КСТ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
стат_я_Бережная,_Андрющенко_е-портфолио.pdf442.2 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback