DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет фінансовий >
Кафедра банківської справи >
Статті (БС) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16309

Title: Планування розвитку території України на основі програмно-цільового методу як інструменту забезпечення збалансованості видатків місцевих бюджетів
Authors: Азізова К. М.
Ус Ю. В.
Азизова Е. М.
Azizova K.
Keywords: місцеві бюджети
інструмент
видатки
доходи
бюджет
местные бюджеты
инструмент
расходы
доходы
бюджет
local budgets
tools
costs
revenues
budget
Issue Date: 2017
Publisher: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Азізова К. М. Планування розвитку території України на основі програмно-цільового методу як інструменту забезпечення збалансованості видатків місцевих бюджетів / К. М. Азізова, Ю. В. Ус // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця: Збірник Матеріалів Міжнародної наукової конференції (1-2 червня 2017 р.). – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – с. 27-30.
Abstract: Побудова сучасної моделі розвитку економіки України потребує теоретичного переосмислення і практичного дослідження фінансових ресурсів місцевих органів влади, напрямку реструктуризації доходів бюджету й визначення їхньої ролі у збалансованому розвитку зобов’язань та фінансових можливостей держави. Місцеві бюджети виступають важливим інструментом макроекономічного регулювання, реалізації державної політики на регіональному рівні та відображають політику органів місцевого самоврядування, які в свою чергу вирішують завдання структурної перебудови економіки
Построение современной модели развития экономики Украины требует теоретического переосмысления и практического исследования финансовых ресурсов местных органов власти, направления реструктуризации доходов бюджета и определения их роли в сбалансированному развитию обязательств и финансовых возможностей государства. Местные бюджеты выступают важным инструментом макроэкономического регулирования, реализации государственной политики на региональном уровне и отражают политику органов местного самоуправления, в свою очередь решают задачи структурной перестройки экономики
Construction of a modern model of economic development of Ukraine requires a rethinking of theoretical and practical study of the financial resources of local authorities towards restructuring revenues and determine their role in the balanced development commitments and financial capacity of the state. Local budgets are an important tool of macroeconomic regulation, implementation of state policy at regional level and reflect the policies of local governments, which in turn solve the problem of economic restructuring
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16309
Appears in Collections:Статті (БС)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Азізова К.М._БС_тези 3.pdf214.18 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback