DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет фінансовий >
Кафедра фінансів >
Статті (ФН) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16311

Title: Класифікація та функціональні особливості платіжних інструментів
Authors: Азізова К. М.
Азизова Е. М.
Azizova K.
Keywords: платіжні інструменти
платіжні картки
платіжні системи
платежные инструменты
платежные карточки
платежные системы
payment instruments
payment cards
payment systems
Issue Date: 2016
Citation: Азізова К. М. Класифікація та функціональні особливості платіжних інструментів / К. М. Азізова // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: Збірник матеріалів ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 50-річчю створення факультету управління та бізнесу ХНАДУ (26 жовтня 2016 року). – Харків, ХНАДУ, 2016. – с. 653-657.
Abstract: На сьогодні не існує єдиної системи класифікації платіжних карток. У працях вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів та практиків поділ карткових продуктів здійснюється з використанням різноманітних підходів. Це можна пояснити тим, що з розвитком та удосконаленням карткових платіжних систем з’явилися різні види платіжних карток, які відрізняються за призначенням, функціональними, технічними та іншими характеристиками
На сегодняшний день не существует единой системы классификации платежных карточек. В работах отечественных и зарубежных ученых-экономистов и практиков разделение карточных продуктов осуществляется с использованием различных подходов. Это можно объяснить тем, что с развитием и совершенствованием карточных платежных систем появились различные виды платежных карточек, которые отличаются по назначению, функциональным, техническими и другими характеристиками
At present there is no uniform classification system payment cards. In the works of local and foreign scientists and economists and practitioners separation of card products is carried out using a variety of approaches. This can be explained by the fact that the development and improvement of card payment systems were different types of payment cards, which differ in purpose, functional, technical and other characteristics
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16311
Appears in Collections:Статті (ФН)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Азізова К.М._Фінанси_тези 1.pdf225.15 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback