DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет консалтингу і міжнародного бізнесу >
Кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу >
Наукові роботи студентів, магістрів >
Дипломні магістерські роботи - 2017 р. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16961

Title: Забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності в Україні
Other Titles: Обеспечение экономической безопасности предпринимательской деятельности в Украине
Ensuring the economic security of entrepreneurial activities in Ukraine
Authors: Сидоренко М. В.
Sidorenko M.
Keywords: ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЗАГРОЗИ
РИЗИКИ
ОЦІНКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКІВ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
УГРОЗЫ
РИСКИ
ОЦЕНКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСКОВ
ECONOMIC SECURITY OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
ENVIRONMENTAL FACTORS
THREATS
RISKS
EVALUATION
PREVENTION OF RISKS
Issue Date: 2017
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Сидоренко М.В. Забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності в Україні : дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» / М.В. Сидоренко. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017.
Abstract: Метою дипломної роботи є розробка методичних рекомендацій щодо забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності в Україні. Об’єктом дослідження є управління економічною безпекою підприємницькою діяльністю. Предметом дипломної роботи є ризики економічної безпеки підприємницької діяльності в Україні та заходи щодо її забезпечення. Практична значущість отриманий результатів полягає в обґрунтуванні заходів для зміцнення та покращення економічної безпеки малого підприємства для більш ефективного провадження своєї діяльності.
Целью работы является разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической безопасности предпринимательской деятельности в Украине. Объектом исследования является управление экономической безопасностью предпринимательской деятельностью. Предметом дипломной работы есть риски экономической безопасности предпринимательской деятельности в Украине и меры по ее обеспечению. Практическая значимость полученных результатов заключается в обосновании мер по укреплению и улучшению экономической безопасности малого предприятия для более эффективного осуществления своей деятельности.
Object of study is business security management. The subject is Risks of economic security of entrepreneurial activities in Ukraine and measures to ensure them/ The aim of the study is to develop methodological recommendations for ensuring economic security of entrepreneurial activities in Ukraine. The practical significance of the results is to justify measures to strengthen and improve the economic security of a small enterprise for more effective implementation of its activities.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16961
Appears in Collections:Дипломні магістерські роботи - 2017 р.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Сидоренко М.В..pdf339.32 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback