DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет економічної інформатики >
Кафедра комп'ютерних систем і технологій >
Статті (КСТ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16982

Title: Задача прийняття рішень з оптимізації ігрових локацій
Other Titles: Задача принятия решений по оптимизации игровых локаций
Decision-making task on game location optimization
Authors: Завгородня О. С.
Завгородняя О. С.
Zavgorodnia O. S.
Keywords: тривимірна ігрова локація
задача прийняття рішень
навантаження на системні ресурси
методичні рекомендації з оптимізації
трехмерная игровая локация
задача принятия решений
нагрузка на системные ресурсы
методические рекомендации по оптимизации
3D game location
decision-making task
system resources load
methodic recommendations on optimization
Issue Date: 2017
Citation: Завгородня О. С. Задача прийняття рішень з оптимізації ігрових локацій / Завгородня О. С. // Системи обробки інформації. - 2017. - № 4(150). – С. 224–229.
Abstract: Стрімкий розвиток ринку комп'ютерних і мобільних ігор значно підвищує зацікавленість ІТ-компаній у їх розробці, тому підвищується актуальність та практична затребуваність вирішення завдань із забезпечення проектування таких ігор та ігрових локацій, що з одного боку, мінімально використовуватимуть системні ресурси (особливо системні ресурси мобільних пристроїв), а з іншого – забезпечуватимуть очікуваний високий рівень якості графічного та анімованого контенту. У статті надано практичні рекомендації із прийняття рішень із оптимізації ігрових локацій на основі формалізованої задачі прийняття відповідних проектних рішень.
Стремительное развитие рынка компьютерных и мобильных игр значительно повышает заинтересованность ИТ-компаний в их разработке, поэтому повышается актуальность и практическая востребованность решения задач по обеспечению проектирования таких игр и игровых локаций, которые, с одной стороны, будут минимально использовать системные ресурсы (особенно системные ресурсы мобильных устройств),а с другой – обеспечат ожидаемый высокий уровень качества графического и анимированного контента. В статье приведены практические рекомендации по принятию решений оптимизации игровых локаций на основе формализованной задачи принятия соответствующих проектных решений.
Tremendous growth of PC, mobile and tablet's games rises the IT-companies' interest in their development. That's why the actuality and practical demand of optimal design decision tasks rises also. Optimal games and locations designs supposed to use system resources as little as little as possible (especially mobile devices' and tablets' system resources, on the one hand, and on the other – to be of high expected quality of graphic and animation content. The practical recommendations on game locations' optimization are given in article, they are grounded on formalized task of game design decisions.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16982
Appears in Collections:Статті (КСТ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Завгородня_ОС_стаття_в_СОИ_Задача_принятия_решений.pdf447.45 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback