DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет економіки і права >
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ >
Наукові роботи студентів, магістрів (РЕ) >
Дипломні магістерські роботи - 2017 р. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17018

Title: Стратегічне управління комунальним господарством міста: напрями удосконалення.
Other Titles: Стратегическое управление коммунальным хозяйством города: направления усовершенствования.
Strategic management of communal economy: directions of improving.
Authors: Тітаренко І. Б.
Титаренко И. Б.
Titarenko I. B.
Keywords: інформаційно-аналітичне забезпечення
комунальне господарство міста
стратегічне управління
информационно-аналитическое обеспечение
коммунальное хозяйство города
стратегическое управление
information and analytical support
communal economy
strategic management
Issue Date: 2017
Citation: Тітаренко І. Б. Стратегічне управління комунальним господарством міста: напрями удосконалення: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 8.15010002 «Адміністративний менеджмент» / І. Б. Тітаренко – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017.
Abstract: Розглянуто сутність стратегічного управління. Проаналізовано існуючий стан стратегічного управління комунальним господарством міста. Визначено шляхи удосконалення стратегічного управління комунальним господарством міста й системи інформаційно-аналітичного забезпечення, які ґрунтуються на необхідності створення на основі метода програмно-цільового управління спеціального органа управління стратегіями в Харківській міській раді.
Рассмотрена сущность стратегического управления. Проанализировано существующее состояние стратегического управления коммунальным хозяйством города. Определены пути усовершенствования стратегического управления коммунальным хозяйством города и системы информационно-аналитического обеспечения, основанные на необходимости создания на основе метода программно-целевого управления специального органа управления стратегиями в Харьковском городском совете.
The essence of strategic management is considered. The existing state of strategic management of communal economy of the city is analyzed. The ways of improving the strategic management of communal economy and the system of information and analytical support are determined, based on the need to create a special strategy management body in the Kharkov City Council on the basis of the target program management method.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17018
Appears in Collections:Дипломні магістерські роботи - 2017 р.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Пояснювальна записка анотація_Тітаренко.pdf155.27 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback